Získejte dotaci na úsporný systém vytápění | Vytápění | Energeticky úsporné bydlení

Získejte dotaci na úsporný systém vytápění

24. 7. 2009

Jednou z nejvíce sledovaných oblastí možných dotací programu zelená úsporám je oblast C dotačního programu, nazvaná Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody. Podpory se může dočkat žadatel, který se rozhodne vyměnit neekologický zdroj vytápění na tuhá, nebo kapalná fosilní paliva nebo elektrické vytápění za některý z podporovaných nízkoemisních zdrojů vytápění – kotel na biomasu či účinná tepelná čerpadla. V případě novostaveb může žadatel získat dotaci na instalaci některého z těchto zdrojů. Podmínkou je pouze dokončení realizace projektu nejdříve v dubnu 2009. Jedním z oficiálních odborných dodavatelů programu Zelená úsporám je i společnost Karma Český Brod, a to díky svému komplexnímu systému vytápění, jehož součástí jsou i solární panely.

Součástí programu Zelená úsporám je i společnost Karma

„Společnost Karma Český Brod a.s. poskytuje kompletní službu – návrh řešení podle požadavků a potřeb zákazníka, technický projekt, dodávku, montáž a uvedení systému vytápění do provozu,“ říká k dotační akci Pavel Janeček, generální ředitel Karmy. V rámci dotačního programu Zelená úsporám v oblasti C.3 Instalace solárně-termických kolektorů lze instalací systému Karma získat dotace:

  • Instalace solárních panelů pro ohřev TUV 50 % nákladů, max. 55 tis. Kč;
  • Instalace solárních panelů pro ohřev TUV a přitápění 50 % nákladů, max. 80 tis. Kč.

Jaké můžete čekat snížení nákladů na vytápění při instalaci systému Karma?

  • Snížení nákladů na vytápění o 25 % dosáhnete instalací kondenzačního kotle Karma řady SOLAR nebo TREND. K úspoře dochází v porovnání s klasickým vytápěním.
  • Snížení nákladů na ohřev TUV o 70 %. Úspory dosáhnete instalací solárních panelů Karma.
  • Snížení nákladů na vytápění o 6–10 %. Dosáhnete zapojením solárních panelů do systému vytápění Karma.

Kompletní informace k programu Zelená úsporám jsou k dispozici na www.zelenauspo­ram.cz.


publikováno: 24. 7. 2009, v rubrice Vytápění
Štítky:

Nejčtenější články v rubrice Vytápění:

Další články v rubrice Vytápění:Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
© Energeticky úsporné bydlení 2009+