Tepelná čerpadla Logafix WPL se systémem vzduch-voda | Vytápění | Energeticky úsporné bydlení

Tepelná čerpadla Logafix WPL se systémem vzduch-voda

1. 8. 2009

V době nestabilních cen energií dodávaných našimi předními energetickými společnosti je snahou řady z nás najít optimální řešení zdroje tepla pro vytápění našich objektů a ohřev teplé vody. Cílem zdroje tepla je především maximální využití přivedené energie a optimalizace investičních nákladů. Této podmínce nejlépe vyhovují tepelná čerpadla se systémem vzduch – voda. Investor nemusí nakupovat dvě třetiny energie pro vytápění objektu či ohřev teplé vody, protože tuto trvale využitelnou energii lze získat zcela zdarma z okolního vzduchu, který je všude kolem nás. Značka Buderus nabízí již řadu let na našem trhu tepelná čerpadla řady Logafix, WPL se systéme vzduch – voda. Tepelná čerpadla řady Logafix jsou nabízena ve venkovním a vnitřním provedení v pěti výkonových variantách od 8,8 do 22,3 kW.

Různé režimy provozu, stálý vysoký výkon

Tepelná čerpadla řady Logafix WPL umožňují jak monoenergetický, tak bivalentní provoz. V obou případech je dosaženo vysokého topného výkonu a maximální energetické úspory díky vysoce účinným Scrollovým kompresorům osazených na izolátorech chvění, speciálním axiálním ventilátorům se srpovitými lopatkami a vysoce účinným výměníkům tepla. Pro minimalizaci hluku je skříň tepelného čerpadla vybavena protihlukovou masivní izolací. V chladivovém o­kruhu je použito bezpečné nehořlavé chladivo R410A. Toto chladivo a celé konstrukční propracované uspořádání tepelného čerpadla Logafix umožňuje provoz vytápění až do teploty venkovního vzduchu –20° C. I při takto nízkých teplotách venkovního vzduchu vykazují tepelná čerpadla Logafix WPL velmi vysoké topné faktory.

Modely Logafix WPL 150 IR/AR až WPL 220 IR/AR pracují se dvěma kompresory. Tento systém umožňuje přizpůsobit výkon pružně a účinně výkyvům potřeby tepla. Například v přechodném ročním období postačí provoz pouze s jedním kompresorem. Součástí dodávky tepelného čerpadla je regulační přístroj WPM 2006 plus. Tento externí nástěnný regulační přístroj umožňuje řízení ohřevu teplé vody a dvou nezávislých topných okruhů, například okruh otopných těles a podlahového vytápění, včetně možnosti řízení doplňkového zdroje tepla pro monoenergetický či bivalentí provoz. Doplňkovým zdrojem tepla nemusíme chápat pouze elektropatronu v akumulačním zásobníku či zásobníku teplé vody, ale i kotel na plynná či kapalná paliva. Kotel je sepnut při požadavku na 2. zdroj tepla beznapěťovým kontaktem. Při procesu odtávání námrazy, která se vytvoří za nepříznivých klimatických podmínek na šikmo uloženém výparníku, je využito reverzačního oběhu čerpadla na základě fuzzy logiky, která je řízena také z regulačního přístroje. Regulační přístroj WPM 2006 plus zaznamenává charakteristická data a vypočítává optimální dobu chodu zařízení mezi jednotlivými dobami odtávání.

S bohatým příslušenstvím

K tepelným čerpadlům Logafix WPL nabízí značka Buderus široké spektrum příslušenství. Jedná se především o akumulační zásobníky, které eliminují krátké pracovní doby běhu kompresu a tím zvyšují energetickou účinnost systému. Jako další příslušenství se nabízí zásobníky teplé vody s velkou teplosměnnou plochou výměníku tepla, elektrické topné patrony, rychlomontážní systémy a v případě tepelného čerpadla pro vnitřní provedení vzduchové kanály z lehčeného betonu se armovaného skleněnou vláknitou tkaninou.

Značka Buderus nabízí i „speciální“ verze tepelných čerpadel řady Logafix WPL. Jedná se o tepelná čerpadla WPL 60 I/IL o výkonu 7,5 kW (A2/W35) v kompaktním provedení s 50-ti litrovým taktovacím zásobníkem, topnou patronou o výkonu 2 kW, pojistným ventilem, expanzní nádobou a přepouštěcím ventilem. Další variantou „speciálních“ tepelných čerpadel jsou reverzibilní tepelná čerpadla Logafix WPL 80 IRR/ARR a WPL 120 IRR/ARR, která jsou také nabízena ve venkovním a vnitřním provedení. Tato reverzibilní tepelná čerpadla umožňují topný provoz v zimním období a chladící provoz v letním období. K reverzibilnímu tepelnému čerpadlu je mimo regulačního přístroje WPM 2006 plus dodáván regulační přístroj WPM 2006 R, který je schopen v kombinaci se stanicí pro klima v prostoru a čidly pro hlídání rosného bodu zamezit tvorbu kondenzátu při procesu chlazení na citlivých místech velkoplošných systémů (podlahové chlazení). Zajímavou možností těchto reverzibilních tepelných čerpadel je využití odpadního tepla při procesu chlazení pro ohřev teplé vody případně bazénové vody.

Zájem o tepelná čerpadla řady Logafix WPL neustále roste a není to jen na základě ceny, která výrazným způsobem v posledních měsících klesla a podle které investoři své nabídky velice často porovnávají. Je to především z důvodu snadné instalace a stavebnicového technicky uceleného řešení, které značka Buderus v oblasti tepelných čerpadel řady Logafix WPL se systémem vzduch – voda nabízí. Optimálně sladěné systémy tepelných Logafix WPL přináší očekávané úspory drahých energií. Více informací o tepelných čerpadlech Logafix WPL se systémem vzduch – voda naleznete v projekčních podkladech nebo na www.buderus.cz

Autor: Ing. Jiří Plaček, Bosch Termotechnika s. r. o., obchodní divize Buderus

Bosch Termotechnika s.r.o. obchodní divize Buderus

Výrobce a dodavatel široké škály produktů pro tepelnou techniku. Nabídka zahrnuje kotle na zemní plyn, propan, Ex.LTO i pevná paliva. Kromě kotlů firma Buderus nabízí tepelná čerpadla, solární panely, zasobníkové ohřívače teplé vody, regulační přístroje, kogenerační jednotky, otopná tělesa a veškerá příslušenství.

Kontakt

www.buderus.cz

Sídlo obchodní divize Buderus Praha

Průmyslová 372/1

108 00 Praha 10 – Štěrboholy

tel.: (+420) 272 191 111

fax: (+420) 272 700 618

e-mail: info@buderus.cz

Sídlo obchodní divize Buderus Morava

Prostějov – Kralice na Hané

Háj 327

798 12 Kralice na Hané

tel.: (+420) 582 302 911

fax: (+420) 582 302 930

e-mail: info@buderus.cz


publikováno: 1. 8. 2009, v rubrice Vytápění
Štítky: alternativní zdroje, úspory, vytápění

Nejčtenější články v rubrice Vytápění:

Další články v rubrice Vytápění:Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
© Energeticky úsporné bydlení 2009+