5 parametrů pro optimální výběr tepelného čerpadla | Vytápění | Energeticky úsporné bydlení

5 parametrů pro optimální výběr tepelného čerpadla

2. 10. 2017

Tepelná čerpadla jsou oblíbenou volbou topných systémů pro novostavby i rekonstruované rodinné domy. K jejich oblibě výrazně přispěly 2 faktory: provoz čerpadla se majitelům ekonomicky vrací na ušetřených nákladech za energie a čerpadla jsou díky dotacím typu Zelená úsporám státem podporovaný způsob ekologického a efektivního vytápění. Jenže jaké čerpadlo je vhodné do vaší domácnosti, jak si ho správně vybrat?

Typ čerpadla

První a nejdůležitější volbou, kterou musíte učinit, je výběr typu čerpadla. Čerpadla se dělí podle způsobu získávání tepla na systémy voda-voda, země-voda, vzduch-voda a vzduch-vzduch. Při volbě musíte zvážit řadu faktorů – vhodnost použití v dané budově, místní podmínky (např. dostupnost vody/vrtu, nebo prostor pro položení zemního kolektoru), dobu instalace a samozřejmě i cenu. „Nejoblíbenější volbou posledních let, zvláště pokud čerpadlo používáte i pro ohřev teplé užitkové vody, jsou tepelná čerpadla vzduch-voda, která nabízejí ideální poměr cena/výkon,“ říká Jakub Šachl ze společnosti Panasonic Heating & Cooling.

Výkon

Pro volbu správné jednotky jsou kriticky důležité informace o samotné stavbě. Stěžejní pro volbu výkonu je míra tepelné ztrátovosti objektu, kterou například u nových budov najdete na Energetickém štítku. Podle tepelné ztráty pak určíme základní výkon jednotky pro vytápění, a následně vezmeme v potaz další okolnosti – například ohřev teplé užitkové vody, zda třeba budeme vytápět i bazén apod. A proč se zaměřujeme na tepelnou ztrátu? „Je to logické – dům se ztrátou 10 kW čerpadlem o výkonu 7 kW zkrátka nevytopíte,“ vysvětluje Jakub Šachl. U starších budov často dokumentace chybí, ovšem i v tomto případě se lze k stěžejním informacím dostat. Například Panasonic zdarma nabízí software Aquarea Designer, který umožňuje výpočet s využitím základních údajů (např. obytná plocha nebo stáří objeku) i podrobnějších údajů (např. obytná plocha v m3, plocha oken, použitý materiál, obvodové zdivo, izolace).

Parametry čerpadla

Při výběru čerpadla je určující nominální výkon jednotky, ten současně udává maximální výkon jednotky při přesně stanovených podmínkách – venkovní teplotě a teplotě topné vody. V průběhu roku se samozřejmě mění teplota vzduchu, a tím dochází ke změně parametrů, i když příkon zůstává stejný. V nabídce významných značek ale najdete čerpadla zvlášť navržených řad pro vysoký výkon, které sice mají menší efektivitu, ale můžete je nasadit i v horských podmínkách. Dalšími důležitými údaji jsou COP a EER, což jsou účinnosti čerpadla v režimech topení, resp. chlazení. COP uvádí, kolikrát více tepla systém vyprodukuje na dodanou jednotku elektrické energie.

„Například COP 3 znamená, že při dodání 1 kW elektrické energie vyprodukuje tepelné čerpadlo 3 kW připadající na teplo,“ říká Jakub Šachl. Účinnost se počítá na základě výkonu jednotky děleno příkonem. Součástí výpočtu účinnosti by měly být veškeré příkony v systému – příkon oběhového čerpadla, bivalentního zdroje, odmrazování. „Pokud některý z těchto údajů není zahrnut, může jednoduše dojít k poddimenzování celého řešení,“ varuje Šachl.

Celoroční provoz

Z hlediska celoročního provozu jsou pak pro uživatele zajímavé i nejnověji používané údaje SCOP (sezónní topný faktor) a SEER, což jsou údaje o průměrné roční sezónní účinnosti. „Jedná se o výpočet z celoroční produkce tepla a tepelné ztráty v topné sezóně při standardizovaných provozních a klimatických podmínkách. Ve výpočtu jsou tedy zahrnuty změny podmínek v průběhu celého roku,“ říká Jakub Šachl. Podle evropské směrnice ovšem mohou výrobci uvádět dosažené hodnoty v rozpětí od –2 °C do –10 °C. SCOP se tedy může mezi modely o stejném příkonu lišit podle toho, jakou hodnotu pro měření výrobce zvolil. Prodejce by vám měl být tedy schopen poskytnout informaci o garantované teplotě vody a při jaké venkovní teplotě měření proběhlo. Obvykle se jedná o teploty 0 °C, –5 °C nebo –10 °C. Například společnost Panasonic uvádí přímo v katalogu grafy průběhu účinnosti v různých podmínkách až do –15 při zahrnutí všech ostatních faktorů, které na účinnost mají vliv (např. ventilátory, oběhové čerpadlo nebo odtávání).

Ovládání a regulace

Při nákupu se zajímejte o to, jakým způsobem je regulována rychlost průtokového čerpadla. Tedy kolik rychlostí je možné nastavit, či zda je například použito kontinuální měření s automatickou regulací. Tento parametr, ovlivňující rychlost proudění kapaliny v trubkách, souvisí s rovnoměrnou distribucí tepla – tedy jak přesně je udržována teplota v místnosti. Čerpadla se liší i řadou přidaných funkcí. Ty sice zvyšují cenu, ale významně zlepšují uživatelský komfort. Jde zejména o:

  • týdenní programovací časovače
  • noční režim
  • automatický restart při výpadku proudu
  • dálkové ovládání
  • možnosti napojení na systém chytrého domu
  • monitoring přes internet apod.

publikováno: 2. 10. 2017, v rubrice Vytápění
Štítky:

Nejčtenější články v rubrice Vytápění:

Další články v rubrice Vytápění:Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
© Energeticky úsporné bydlení 2009+