První pasivní cihlový dům | Vytápění 2013 | Energeticky úsporné bydlení

První pasivní cihlový dům

14. 3. 2013

Pasivní rodinný dům, první v ČR postavený z jednovrstvého cihelného zdiva bez dodatečné tepelné izolace, vyrostl na českobudějovickém výstavišti. Rodinný dům bude sloužit k testování tepelnětechnických vlastností cihelných materiálů v kombinaci s používanými technologiemi pro domy s nízkou energetickou náročností v praxi. V objektu bude monitorována kvalita vnitřního prostředí, tepelná stabilita, tepelné ztráty a spotřeba elektrické energie. Pasivní rodinný dům společnosti HELUZ je v soutěži Vytápění a úspory energií 2013 zařazen do kategorie Energeticky úsporné projekty.

Realizátorem projektu je největší český výrobce cihelného systému pro hrubou stavbu, společnost HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Rodinný dům v pasivním standardu s jednovrstvou cihelnou obvodovou stěnou má vyvrátit mýty a předsudky, že pasivní dům může být pouze dřevostavba nebo budova s těžkou obvodovou konstrukcí a se silnou vrstvou tepelné izolace. Má ukázat, že české cihly patří mezi nejlepší stavební materiály a ve spojení s moderními technologiemi z nich lze vystavět dům, který splní požadavky pro pasivní domy a zajistí téměř nulovou potřebu energie.

Architektonické řešení rodinného domu bylo navrženo ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT Praha a celý projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Na realizaci stavby se podílejí i další firmy, jako např. Recifa, Cemix, SIKO, Atrea, Sulko, Schneider Electric, IQ Domy a ECO-DESIGN.

Během necelého roku vyrostl na ploše 90,75 m2 jednoduchý dvoupodlažní nepodsklepený dům s pultovou střechou vhodný pro 4–6 člennou rodinu. Stavební práce započaly koncem dubna 2012 a hrubá stavba byla dokončena v červenci. Na podzim byly provedeny dva bloower door testy. První měření proběhlo začátkem října, kdy již byly zhotoveny vnitřní omítky a osazena okna, ale nebyla zhotovena konstrukce čisté podlahy. V této fázi rozestavěnosti bylo dosaženo hodnoty n50 = 0,63 h-1. Druhé měření proběhlo po dokončení podlah a byla naměřena hodnota vzduchotěsnosti n50 = 0,4 h-1, čímž byl splněn požadavek na kvalitu provedení stavby pasivního domu. Letos na jaře by měl být dům zkolaudovaný, přičemž v areálu výstaviště zůstane nejméně po dobu šesti let.

Při výstavbě byly využity inovační stavební materiály a technologie. Nadstandardní je již např. realizace železobetonové základové desky, která je od štěrkového podloží izolována tepelněizolační vrstvou zhutněného násypu pěnového skla Refaglass. Obvodové zdivo je vyzděno z broušených cihelných bloků HELUZ Family 50 2in1 s integrovanou tepelnou izolací, které mají nejlepší tepelněizolační parametry na českém trhu. Nosnou konstrukci pultové střechy tvoří keramobetonové stropní panely uložené ve spádu. Tyto panely v porovnání se zateplenou dřevěnou nosnou konstrukcí střechy zajistí vyšší akumulaci tepla a zároveň zabrání přehřívání místností ve druhém nadzemním podlaží. Tepelnou izolaci střechy zajišťují desky z PIR pěny. Speciální jsou i okna s tepelněizolač­ními skly.

Zdrojem tepla a TUV je integrovaný zásobník tepla v kombinaci se střešním fotovoltaickým systémem. Elektrická energie vyprodukovaná fotovoltaickými panely bude primárně využívána k ohřevu TUV a vody pro vytápění. V letním období bude přebytek energie uchováván v bateriích a může být využíván např. pro zajištění osvětlení v objektu. Pro zajištění hygienických limitů na větrání a také optimálních mikroklimatických podmínek pro bydlení byla navržena instalace rekuperační jednotky se střední účinností 85 %. Použití nuceného větrání s rekuperací tepla je zároveň nutnou podmínkou pro dosažení nízké potřeby tepla na vytápění.

Zájemci o prohlídku stavby přímo v areálu výstaviště se mohou objednat pomocí formuláře na webových stránkách společnosti HELUZ, kde jsou také pravidelně zveřejňovány komentované fotografie z výstavby.


publikováno: 14. 3. 2013, v rubrice Vytápění 2013
Štítky: bydlení, energetický průkaz, financování, informace, vytápění, vzdělávání

Nejčtenější články v rubrice Vytápění 2013:

Další články v rubrice Vytápění 2013:Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
© Energeticky úsporné bydlení 2009+