Chladničky - neměly by nás zajímat pouze úspory | Spotřebiče | Energeticky úsporné bydlení

Chladničky - neměly by nás zajímat pouze úspory

5. 9. 2014

Jedním z hlavních důvodů, proč si kupujeme novou chladničku, je nesrovnatelně úspornější provoz nových typů. Jak ale naložíme se starou? Často je i několik let skladujeme. Víte ale, že i v nefunkčních lednicích se kromě nebezpečných látek nachází řada cenných surovin? Až 95 % materiálů z elektrospotřebičů lze v rámci ekologické recyklace opětovně využít. Jen málo z nás využívá možnost zpětného odběru starého spotřebiče u prodejce. Vysloužilá elektrozařízení lze k ekologické likvidaci rovněž odevzdat do sběrných dvorů a kontejnerů, stejně jako ke zpětnému odběru u prodejců elektroniky.

Materiály s vysokou kvalitou nacházejí další uplatnění

Vytříděné kovy, jako jsou například měď, hliník a ocel, navíc při zpracování neztrácejí své vlastnosti, takže mohou být mnohonásobně využity ve vysoké kvalitě. Putují především do továren na výrobu kabelů, elektroniky i do oceláren. Sníženou kvalitou netrpí ani recyklované sklo, které je opakovaně využíváno pro výrobu obrazovek. „Naopak plasty jsou při recyklaci choulostivější, a proto je třeba je při procesu řádně vyčistit, vysušit a vytřídit. Ve formě granulí je pak využívají například výrobci nábytku. Z PUR pěny se například vyrábí sedadla automobilů a matrace,“ sdělil Vandrovec ze společnosti REMA Systém, která zdarma zajišťuje svoz a ekologické zpracování elektrozařízení a baterií nejen z domácností, ale i z firem, škol a obcí.

Co se s naší chladničkou stane?

Po odevzdání je například vysloužilá lednice svezena na recyklační místo, kde ji odborníci demontují. Odstraní zdraví škodlivé látky, jako je chladicí kapalina a olej, následně z ní vyjmou kompresor a skleněné části. Poté je přístroj rozdrcen na kousky o velikosti několika centimetrů. Z drtě jsou nejdříve magnetem odděleny kovové části, zbytek hmoty putuje do centrifugy. Zde dochází k dalšímu separování na základě rozdílné hmotnosti dalších surovin. Suroviny, které lze opětovně využít, jsou po separaci odeslány do továren k dalšímu zpracování. Některé druhy směsných těžce analyzovatelných plastů pak směřují do speciálních spaloven, kde se energeticky využijí jako alternativní palivo.

Průměrný Čech ročně vytřídí podle společnosti REMA Systém zhruba pět kilogramů vysloužilých elektrozařízení. Nejekologičtěji nakládají se starými spotřebiči Švédové a Norové, kteří ročně odevzdají přes 15 kilogramů elektrozařízení. Objem vyprodukovaného elektroodpadu přitom v Česku i v Evropě výrazně roste. „Zatímco v roce 2005 vyprodukovali občané Evropské unie 9 milionů tun elektroodpadu, v roce 2020 by měl objem starých elektrospotřebičů v EU dosáhnout až ke 12 milionům tun,“ uzavřel Vandrovec.

O společnosti REMA Systém

REMA Systém je neziskově hospodařící společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Iniciovali jej největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. REMA Systém se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení. REMA Systém realizuje projekty Zelená firma, Zelená škola, Zelená obec a Buď líný, v rámci nichž zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ze škol, firem, obcí a od domácností. Zároveň zastřešuje projekt Trash Made, který je zaměřen na výrobu šperků a doplňků z elektroodpadu.


publikováno: 5. 9. 2014, v rubrice Spotřebiče
Štítky: spotřebiče

Nejčtenější články v rubrice Spotřebiče:

Další články v rubrice Spotřebiče:Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
© Energeticky úsporné bydlení 2009+