Energeticky úsporné bydlení


Slovníček pojmů

Úsporné domy

Nulové, pasivní a nízkoenergetické domy jsou všechno stavby, na které se vztahují přísná pravidla měrné spotřeby tepla. Nejběžnější jsou takzvané nízkoenergetické domy s měrnou potřebou tepla menší než 50 kWh/ m²/rok. Za pasivní dům je považován takový, který má spotřebu energie na vytápění nižší než 15 kWh/m²/rok. Nulové domy jsou energeticky soběstačné. Jejich spotřeba je pod 5 kWh/m²/rok. Pro získání představy, o jak velkých úsporách je řeč, uveďme, že stavby navrhované podle běžných požadavků tepelně technické normy dosahují obvykle hodnoty 180 kWh/ m²/rok.

Hlavním pravidlem nízkoenergetických staveb je zabránění úniku tepla zejména kvalitní izolací a dobře těsnícími okny. Důležitá je mimo jiné také rekuperace, neboli zpětné využití odpadního tepla, spočívající ve vedení teplého vnitřního vzduchu společně s chladným venkovním přes rekuperátor, kde si plyny přes plochu tělesa vyměňují teplotu – vnitřní vzduch ohřívá venkovní. Rekuperátory mohou ušetřit až 90 % tepla, které bychom spotřebovali při běžném ohřevu studeného vzduchu topením.

Zdroj: Raiffeisen stavební spořitelnaDesign by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
© Energeticky úsporné bydlení 2009+