Energeticky úsporné bydlení


Slovníček pojmů

Alternativní zdroje energie

  • Solární systémy pro ohřev teplé užitkové vody, vytápění nebo ohřev bazénu. Dokážou zajistit ohřev teplé užitkové vody až do výše 70% roční spotřeby, ohřev bazénu až do výše 100% roční spotřeby, podpora vytápění až do výše 30% roční spotřeby.
  • Fotovoltaické systémy – výroba elektrické energie ze slunce, elektrickou energií lze využít pro provoz domu nebo jí lze prodat do distribučních sítí.
  • Tepelná čerpadla
  • Kotle na biomasu – umožňují zužitkovat a přeměnit na teplo emědělské odpady, lesnické odpady, rychle rostoucí dřeviny, dřevní peletky.


Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
© Energeticky úsporné bydlení 2009+