Vláda schválila energetickou koncepci, v níž preferuje nové jaderné bloky | Legislativa | Energeticky úsporné bydlení

Vláda schválila energetickou koncepci, v níž preferuje nové jaderné bloky

29. 5. 2015

Vláda projednala aktualizaci Státní energetické koncepce (ASEK). Po dlouhých projednáváních ji tak pravděpodobně schválí. Sice už odkazuje na renovační strategii budov, ale stále dává větší důraz na dostavbu Temelína před mnohem výhodnějšími renovacemi budov.

„Jsme rádi, že ASEK odkazuje na strategii renovace budov, přesto principiálně přistupuje k redukci spotřeby nedostatečně. Prvně je potřeba se dívat na to, kde, jak a za kolik můžeme spotřebu snížit, připravit různé scénáře s různými nástroji, náklady a přínosy. Poté teprve řešit mix zdrojů, kterými spotřebu naplníme, ať už na teple, nebo na elektřině,“ uvedl k tomu ředitel aliance Šance pro budovy Petr Holub.

Nové jaderné bloky

Podle Holuba vláda věnuje politickou a manažerskou kapacitu dostavbě nových jaderných bloků. „Přitom i laikovi musí být jasné, že pravděpodobnost, že se tento krok povede je tak 5 procent. Možnost ovlivnit realizaci úspor energie v budovách má však vláda téměř 100 procentní,“ pokračuje.

Šance pro budovy už dříve spočítala, že programy na podporu energeticky úsporných budov dokáží za třikrát méně peněz zaměstnat až třikrát více lidí než dostavba Temelína a to téměř ihned a výhradně v českých firmách napříč celou republikou.

Návrh aktualizace

Návrh aktualizace SEK vychází z definice tří strategických cílů, kterými jsou bezpečnost, konkurenceschopnost a udržitelnost. Snižování spotřeby energie pak, na rozdíl od nových zdrojů energie, naplňuje beze zbytku všechny tyto cíle. ASEK však klade na první místo prioritu zajistit vyvážený mix energetických zdrojů.

„Vláda by měla ustanovit pozici zmocněnce pro přípravu jednotného programu podpory úspor energie napříč resorty,“ myslí si Petr Holub. Kontakt


publikováno: 29. 5. 2015, v rubrice Legislativa
Štítky: legislativa

Nejčtenější články v rubrice Legislativa:

Další články v rubrice Legislativa:Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
© Energeticky úsporné bydlení 2009+