Česko zvyšuje energetické standardy v budovách | Legislativa | Energeticky úsporné bydlení

Česko zvyšuje energetické standardy v budovách

12. 3. 2013

Se začátkem roku 2013 vstoupila v platnost novela zákona o hospodaření energií. Nová právní úprava legislativně ukotvuje již existující trend, kterým je zvyšování energetických standardů budov. Jednou z povinností je tzv. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), který si musí majitelé a pronajímatelé nechat zpracovat při prodeji či pronájmu nemovitosti. Z průkazu lze pak vyčíst teoretická spotřeba energie při typickém užívání nemovitosti. Budoucím vlastníkům nebo nájemcům tak může PENB pomoci při hledání úspornějšího bydlení, podobně jako energetický štítek při výběru pračky.

Lepší orientace pomáhá ve snižování spotřeby

„Průkazy energetické náročnosti budov se používají už čtyři roky u novostaveb a větších rekonstrukcí. Bohužel ale nebyly zcela srozumitelné a obsahovaly nedostatečné množství údajů. Smyslem nových průkazů je zlepšit orientaci majitelů, kupců a nových nájemníků v nákladech na energie v nemovitostech,“ říká Ing. Pavel Zemene, Ph.D., předseda Sdružení EPS ČR a dodává: „Českým domácnostem PENB poskytnou nejen přehled o spotřebě energií, ale také návrh opatření, která pomohou spotřebu snížit.“

Nová legislativa stanoví postupné zvyšování energetických standardů pro novostavby do roku 2020. V té době by se měly stavět již jen domy s téměř nulovou spotřebou energie. Takové budovy nejsou ničím nedosažitelným a lze je stavět pomocí současných technologií.

PENB pro rodinné domy

Zákon o hospodaření energií přesně stanovuje, které typy budov a v jakém termínu musí mít zpracovaný PENB. U novostaveb rodinných domů si musí nechat zpracovat průkaz od 1. ledna 2013 ti majitelé, kteří podali žádost o stavební povolení v tomto roce. Právně nenabytá účinnost prováděcí vyhlášky však tuto povinnost posouvá. Obdobné podmínky platí i pro renovaci rodinného domu. „Jednoduše řečeno jde o stavební úpravy, jakékoli nástavby nebo přístavby, zasahující do více než 25 % obálky budovy. Pokud se ovšem stavebník rozhodne plnit požadavky na jednotlivé měněné prvky, a ne na celý dům, může využít platný průkaz, který budova má např. z předchozí koupě domu nebo předchozí fáze renovace,“ upřesňuje Pavel Zemene. Pokud se majitelé budovy rozhodnou daný objekt prodat nebo nově pronajmout, musí uvést energetickou třídu také v inzerci.

Kdy bude PENB povinný?

rodinné domy

 • novostavba od 1. ledna 2013, prováděcí vyhláška odsouvá platnost na 1. dubna 2013 (vztahuje se také na přístavbu (více než 25 % obálky)
 • renovace od 1. ledna 2013, prováděcí vyhláška odsouvá platnost na 1. dubna 2013 (pokud se renovuje více než 25 % obálky)
 • prodej či nový pronájem od 1. ledna 2013, indikace energetické třídy musí být i v inzerci, prováděcí vyhláška odsouvá platnost na 1. dubna 2013
 • rodinné domy, které se nerekonstruují, neprodávají, nově nepronajímají – PENB mít nemusí

Požadavky na PENB pro bytový dům

U bytových domů došlo také k několika změnám. Pokud se majitel rozhodne prodat nebo nově pronajmout celou budovu, musí si nechat zpracovat PENB dle zákona (viz tabulka níže). Jiné hledisko platí u prodeje jednotlivého bytu. Legislativa nyní ukládá majiteli povinnost předložit zájemci průkaz budovy. Pokud není vyhotoven nebo ji vlastník bytu od SVJ nezíská, může jako alternativu předložit tři roční vyúčtování spotřeby využívaných energií. V případě, že se předkládá průkaz, musí být uvedena energetická třída také v inzerci. Povinnost se nevztahuje na družstevní byty (zde právně nejde o prodej, ale převod práva k užívání). Další detaily jsou patrné z tabulky.

Povinnost pro bytový dům nabývá platnost:

 • novostavba od 1. ledna 2013, platí také u přístaveb, které zvětší energeticky vztažnou plochu o více než 25 % obálky, prováděcí vyhláška odsouvá platnost na 1. dubna 2013
 • novostavba s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m2 od 1. ledna 2018
 • novostavba s energeticky vztažnou plochou nad 350 m2 od 1. ledna 2019, s menší energetickou plochou než 350 m2 od začátku roku 2020, prováděcí vyhláška odsouvá platnost na 1. dubna 2013
 • renovace od 1. ledna 2013, prováděcí vyhláška odsouvá platnost na 1. dubna 2013 (pokud se renovuje více než 25 % obálky)
 • prodej či pronájem celé budovy od 1. ledna 2013, indikace energetické třídy musí být i v inzerci, prováděcí vyhláška odsouvá platnost na 1. dubna 2013
 • prodej jednotlivého bytu od 1. ledna 2013, nevztahuje se na družstevní byty (zde právně nejde o pronájem, ale podnájem), prováděcí vyhláška odsouvá platnost na 1. dubna 2013
 • nový pronájem jednotlivého bytu od 1. ledna 2016, nevztahuje se na družstevní byty (zde právně nejde o pronájem, ale podnájem)
 • bytový dům s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m2 do roku 2015, povinnost zpracovat průkaz do stanoveného roku (týká se i bytového domu vlastněného družstvem)
 • bytový dům s energeticky vztažnou plochou nad 1000 m2 do roku 2017. povinnost zpracovat průkaz do stanoveného roku (týká se i bytového domu vlastněného družstvem)
 • bytový dům s energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2 do roku 2019, povinnost zpracovat průkaz do stanoveného roku (týká se i bytového domu vlastněného družstvem)
 • bytové domy, které se nerekonstruují, neprodávají, nově nepronajímají – požadavky na zpracování PENB v termínu podle velikosti domu

Některé budovy štítek mít nemusí

Výjimku tvoří budovy s energeticky vztažnou plochou do 50 m2, kostely, mešity, chrámy a další objekty užívané pro bohoslužby. Dále pak chaty nebo chalupy, průmyslové a zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ za rok. Průkazy se nevztahují ani na kulturní památky a budovy v památkové rezervaci. Nemusejí ho pořizovat také renovované objekty, u kterých energetický audit prokáže technickou či ekonomickou nesplnitelnost požadavků.

Kdo PENB zpracuje?

Průkazy zpracovávají renomovaní energetičtí specialisté autorizovaní Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jejich seznam lze nalézt na webových stránkách http://www.mpo-enex.cz/experti/. Po výběru příslušného kraje a volbě energetické certifikace budov si vyberete vhodného experta. Kontrolu správnosti zpracování průkazů má na starosti Státní energetická inspekce. Více informací o PENB najdete na www.prukaznadum­.cz.


publikováno: 12. 3. 2013, v rubrice Legislativa
Štítky: bydlení, energetický průkaz, úspory energií

Nejčtenější články v rubrice Legislativa:

Další články v rubrice Legislativa:Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
© Energeticky úsporné bydlení 2009+