LED trubice jako náhrada lineárních zářivek | Energeticky úsporné bydlení

Hlavní strana » Článek

LED trubice jako náhrada lineárních zářivek

6. 6. 2016

Lineární zářivky jsou jedním z nejčastějších typů světelných zdrojů. Jejich nízká cena, variabilita, dostupnost, nabídka na trhu a prověřenost časem jsou faktory, které vedly k jejich velké oblibě. Rozmach světelných diod s sebou brzy přinesl i náhrady za lineární zářivky v podobě tzv. LED trubic. První typy těchto světelných zdrojů nebyly příliš kvalitní, výrazně měnily vyzařování světla a obvykle vyžadovaly nepohodlný zásah do svítidla. Situace se však po několika letech výrazně změnila a LED trubice nabízí i zavedení výrobci světelných zdrojů.

LED trubice

Tzv. LED trubice, tedy světelné diody umístěné v trubici pro náhradu lineárních zářivek, jsou dnes nabízeny v mnoha provedeních; a to jak s paticemi G13 pro náhradu zářivek T8 a T12, tak s paticemi G5 pro náhradu zářivek T5. Na trhu existují rovněž typy umožňující náhradu jak pro klasické elektromagnetické předřadníky, tak i pro vysokofrekvenční elektronické předřadníky. V neposlední řadě jsou nabízeny typy s průhledným plastem či s matným difuzním plastem s méně směrovým světlem.

Náhrada za lineární zářivky

Jak je možné nahradit světelný tok přibližně polovinou světelného toku? Princip náhrady spočívá ve směrovosti světelných diod. Světlo LED trubic se méně odráží ve svítidle a svítí pouze daným (požadovaným) směrem.

Nicméně taková náhrada není dokonalá, neboť existující svítidla jsou navržena pro provoz s lineárními zářivkami. Při takto výrazné změně světelného zdroje lze tedy předpokládat zhoršení kvality osvětlení. Záleží na původním svítidle a na nové LED trubici, nicméně obvykle je možné pozorovat zmenšení rovnoměrnosti osvětlení – zjednodušeně: svítidlo s LED trubicí svítí více pod sebe a méně do stran. Výrobci LED trubic jsou si tohoto hendikepu vědomi a obvykle se snaží zvýšit vyzařovací úhel (dnes až 160°) a nabízejí mléčné/matné trubice s více difuzním světlem.

Lineární zářivky pracují s předřadníkem upravujícím napájení, obvykle vysokofrekvenční elektronický nebo elektromagnetický se startérem. LED trubice mají svůj vlastní integrovaný předřadník a obvykle je potřeba alespoň malý zásah do původního zapojení.

První typy LED trubic vyžadovaly kompletní odinstalaci předřadníku a nové zapojení LED trubice, což způsobovalo bezpečnostní problémy a problémy se zárukou. Většina dnešních modelů s využitím pro elektromagnetické předřadníky se startérem (označují se EM) vyžaduje pouze zapojení tzv. LED startéru. Moderní LED trubice určené pro elektronické předřadníky (označují se HF) stačí jen vyměnit bez jakéhokoliv dalšího zásahu.

Zkušební náhrada a měření

Pro účely článku jsme provedli jednoduchou náhradu lineární zářivky T8 (120 cm) za dva typy LED trubic (16 W / 1 840 lm a 20 W / 1 700 lm) včetně orientačního měření osvětlenosti v síti bodů na kancelářském pracovišti. Náhrada samotné zářivky za LED trubice byla velmi jednoduchá a bezproblémová. Výsledek měření zaznamenal mírný pokles osvětlenosti (cca 15–20 % oproti obvyklé 36W zářivce). Zajímavé zjištění vyplynulo z výpočtu rovnoměrnosti, která se snížila pouze nepatrně.

Ekonomika

Ekonomické posouzení výhodnosti náhrady závisí především na ceně elektrické energie, ceně LED trubic a době provozu. Doby návratností při modelových výpočtech ukazují, že zdaleka nejvíce závisí na roční době provozu. Náhrada za LED trubice je výhodná z ekonomického pohledu především v provozech nad 4 000 hodin ročně. Teoretická úspora nákladů na obnovu díky 3–4 násobné době života LED trubic není výrazná a může hrát roli pouze v případě domácího použití, kdy je maloobchodní cena lineární zářivky velmi vysoká. Je třeba doplnit, že kalkulace návratností se vztahuje výlučně na zářivky T8, nikoliv na úspornější zářivky T5, u kterých se předpokládá delší návratnost.

Kdy lze LED trubice doporučit?

Je zřejmé, že náhrada je velmi jednoduchá a u běžných svítidel, matné LED trubice a dostatečného vyzařovacího úhlu (nad 150°) se předpokládají pouze malé změny v osvětlení. S přihlédnutím na ekonomický smysl náhrady lze LED trubice doporučit do dvou skupin prostorů. Zaprvé do domácích prostor, kde je významná roční doba provozu (nad 4 000 hodin ročně) – dílny, garáže apod. Zadruhé do průmyslových prostor s významnou roční dobou využití, kde pouhá výměna světelného zdroje neohrozí bezpečnost provozu a komfort – technické prostory, chodby, venkovní orientační osvětlení, chladicí prostory (obyčejné zářivky svítí v zimě méně) apod.

V komerčních a průmyslových prostorech je při použití LED trubic důležité dodržení požadavků normy – kromě osvětlenosti a rovnoměrnosti je nutné dbát na mezní hodnoty oslnění a změnu plánu údržby. Náhrada za LED trubici může zvýšit riziko oslnění, což je pro některé provozy limitujícím faktorem. Delší doba života světelných diod ovlivňuje také plán údržby a původně navržená udržovaná osvětlenost nemusí být po nějaké době dodržena. Pokud již nad LED trubicemi váháte i v komerčních a průmyslových prostorech, je vždy vhodné provést důkladný test včetně měření před instalací a po ní. Zvláště v profesionálním použití je nicméně často jednodušší kompletní modernizace osvětlení.

Kdy zvážit výměnu původní T8 zářivky:

  • svítí se venku nebo v chladnějších prostorech,
  • nezáleží na požadavcích daných normou,
  • svítí se často nebo pořád,
  • drahá elektrická energie,
  • dobrý stav současných zářivkových svítidel (není potřeba celková modernizace),
  • vysoká cena lineárních zářivek,
  • jedná se o obvyklá a typická svítidla,
  • není potřeba schvalovací řízení na krajské hygienické stanici,
  • špatně přístupné svítidlo.

Autor: Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s


publikováno: 6. 6. 2016
Štítky: energie, úspory, úspory energií


Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
© Energeticky úsporné bydlení 2009+