Úsporné domy s pomocí Raiffeisen stavební spořitelny | Financování | Energeticky úsporné bydlení

Úsporné domy s pomocí Raiffeisen stavební spořitelny

2. 5. 2009

Úsporné, čili nulové, pasivní či nízkoenergetické domy přinesou velmi rychle úspory, které vám pomohou zaplatit náklady na stavbu. Stavby s nízkou energetickou náročností jsou stále oblíbenější a vzhledem k stále se rozšiřující nabídce se stává pouhou pověrou představa o jejich finanční nedostupnosti. Speciální nabídku pro financování energeticky úsporného bydlení přinášejí i některé banky a stavební spořitelny.

Známe podmínky?

Nulové, pasivní a nízkoenergetické domy jsou všechno stavby, na které se vztahují přísná pravidla měrné spotřeby tepla. Nejběžnější jsou takzvané nízkoenergetické domy s měrnou potřebou tepla menší než 50 kWh/ m²/rok. Za pasivní dům je považován takový, který má spotřebu energie na vytápění nižší než 15 kWh/m²/rok. Nulové domy jsou energeticky soběstačné. Jejich spotřeba je pod 5 kWh/m²/rok. Pro získání představy, o jak velkých úsporách je řeč, uveďme, že stavby navrhované podle běžných požadavků tepelně technické normy dosahují obvykle hodnoty 180 kWh/ m²/rok.

Hlavním pravidlem nízkoenergetických staveb je zabránění úniku tepla zejména kvalitní izolací a dobře těsnícími okny. Důležitá je mimo jiné také rekuperace, neboli zpětné využití odpadního tepla, spočívající ve vedení teplého vnitřního vzduchu společně s chladným venkovním přes rekuperátor, kde si plyny přes plochu tělesa vyměňují teplotu – vnitřní vzduch ohřívá venkovní. Rekuperátory mohou ušetřit až 90 % tepla, které bychom spotřebovali při běžném ohřevu studeného vzduchu topením.

Výhodné úvěry a bonusy navíc

Využijete-li k financování úsporných domů tradičně výhodné úvěry od Raiffeisen stavební spořitelny, ušetříte navíc s unikátní kartou Více domova při nákupu nejlepších značkových stavebních materiálů od partnerů RSTS – odborníků na úsporná řešení.

Pro financování uvedených i dalších energeticky úsporných řešení nabízí Raiffeisen stavební spořitelna své „zelené úvěry“, mezi které patří Nízká hyposplátka, Spektrum a Horizont. „Zelené úvěry“ klientům RSTS pomohou realizovat jejich záměry ve větším rozsahu či kratším čase. A čím dříve jsou úsporná opatření zrealizována, tím dříve se investice vrátí. V rámci jarní kampaně navíc v období od 17. 4. do 30. 6. klienti RSTS získají ke každé žádosti o úvěr či překlenovací úvěr plastovou kartu Více domova, se kterou mohou až do 31. 8. čerpat výrazné slevy u vybraných partnerů akce. Partneři byli vybráni s přihlédnutím k tomu, jaký mohou klientům poskytnout přínos v oblasti energetických ús­por.

Více na www.rsts.cz


publikováno: 2. 5. 2009, v rubrice Financování
Štítky: financování, úspory energií

Nejčtenější články v rubrice Financování:

Další články v rubrice Financování:Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
© Energeticky úsporné bydlení 2009+