Subregulace tepla EIM | Top Energie 2015 | Energeticky úsporné bydlení

Subregulace tepla EIM

22. 8. 2014

Subregulace tepla EIM řídí a optimalizuje dodávku tepla pro bytové domy. Tím šetří až 20% vašich ročních nákladů na vytápění bez nutnosti odpojení od systému CZT. Subregulace tepla EIM je v soutěži TOP Energie 2014 zařazena do kategorie Vytápění.

Řízení a optimalizace dodávky tepla

Proč EIM šetří vaše peníze za teplo?

Dodavatel tepla z centrálního zdroje (CZT) dodává teplo pro velké množství domů s rozdílnými požadavky na spotřebu. Množství dodávaného tepla přitom musí být dostatečné jak pro zateplený dům, tak i pro dům nezateplený s nejvyššími tepelnými ztrátami, a tedy nejvyšší spotřebou tepla.

Z toho vyplývá, že pokud má váš dům například po zateplení nižší spotřebu, stačilo by vám odebírat tepla méně. Systém CZT ale není schopen jednotlivé odběratele takto rozlišovat a ve většině případů není ani v jeho zájmu aktivně na vašem požadavku snížení množství odebíraného tepla spolupracovat. Výsledkem tedy je, že vaším domem proudí nadbytečné množství tepla, které většinou nevyužijete, ale vždy zaplatíte.

Hodí se EIM pro váš dům?

Stačí nám něco málo informací o vašem bytovém domě a hned Vám řekneme, kolik můžete se subregulací EIM ušetřit a zda se pro váš dům hodí.

Se subregulací EIM můžete ušetřit až 20% ročních nákladů na teplo.

Subregulace EIM umožňuje řízení odběru tepla přímo na vstupu do domu. Pouze v takovém případě totiž můžete sami přesně regulovat množství tepla, které do domu vpustíte.

Nevznikají tedy žádné tepelné přebytky. Odeberete pouze teplo, které váš dům skutečně potřebuje, a jen toto množství tepla nakonec zaplatíte.

Díky subregulaci EIM můžete ušetřit až 20 % roční spotřeby tepla, a to při zachování veškerého tepelného komfortu. Často se naopak tepelná pohoda v bytech zvýší, protože už nebude docházet k přetápění či paradoxně nedotápění bytů.

Subregulace tepla EIM

Subregulace tepla EIM šetří vaše náklady na vytápění, které tvoří podstatnou část nákladů na bydlení. EIM odebere pouze tolik tepla, kolik skutečně potřebujete a v domě ho využije efektivně. Tím šetřítě až 20% ročních nákladů na vytápění bez nutnost odpojení od systému CZT.

EIM šetří 20% ročních nákladů na vytápění, protože přestože jste stále napojeni na systém centrálního zásobování teplem (CZT), může každý byt ušetřit náklady na teplo ve výši 3.000Kč až 5.000Kč.

Bytový dům BEZ subregulace EIM

Běžný bytový dům, tedy dům, který je napojen na rozvod CZT a nemá na patě domu instalovánu subregulaci EIM, je nucen odebrat tolik tepla, kolik je mu ze systému CZT dodáno. Neexistuje totiž způsob, jak nepotřebné teplo před vstupem do domu zastavit.

Nepomohou ani termostatické hlavice na radiátorech, protože ty nezabrání vstupu tepla do vnitřních rozvodů domu a navíc je často jejich funkce značně omezena vlivem vysokého tlaku v otopné soustavě. U zateplených domů a během slunných dnů se může projevovat nežádoucí efekt spojený s příliš velkým množstvím tepla, které je dodáváno do domu. Byty ve spodních patrech, které mají přirozeně lepší termoizolační vlastnosti, se přetápí a jejich obyvatelé jsou nuceni škrtit výkon radiátorů právě pomocí termostatických hlavic. Tím se sníží průtok otopné vody, zvýší rychlost a otopná soustava začne být hlučná. Horní byty pak mají velmi často naopak problém s nedotápěním.

Bytový dům SE subregulací EIM

Bytový dům se subregulací EIM umožňuje částečné oddělení domu od systému dálkového vytápění CZT. Subregulace EIM na základě vašeho nastavení odebere z CZT pouze tolik tepla, kolik je ho v daném okamžiku v domě potřeba. Přebytečné teplo vůbec do domu nevpustí.

Teplota je řízena dle skutečné venkovní teploty, aktuálních informací o počasí, potřeb jeho obyvatel a nastaveného programu vytápění. Teplo, které se vrací z radiátorů, je znovu využito k vytápění. Průtok a tlak otopné vody v radiátorech je řízen na základě množství otevřených termostatických hlavic v soustavě, a tím je minimalizována hlučnost radiátorů. Výsledkem je efektivní nakládání s tepelnou energií v domě, díky němuž nevznikají přebytky tepla, které by jinak obyvatelé museli zbytečně platit.

Funkce EIM

Řízení dodávky tepla

Subregulace EIM aktivně řídí a optimalizuje dodávku tepla do domu tím, že odebírá pouze tolik tepla, kolik je ho v daný čas třeba. Rychle reaguje na případné změny počasí či tepelné požadavky obyvatel, a tak šetří až 20 % ročních nákladů na vytápění.

Teplotní útlum

Subregulace EIM přizpůsobuje a nastavuje teplotní útlumy dle skutečné potřeby tepla v domě. Tím je zaručena maximální hospodárnost a zvýšený tepelný komfort za cenu nižší spotřeby tepla.

Aktivní řízení tlaku v otopné soustavě

Tlak v otopné soustavě je řízen dle počtu otevřených radiátorů ve vašem domě. Pokud jsou radiátory přivírány, tlak v otopné soustavě automaticky klesá. Proto se nestane, aby byly radiátory příliš hlučné a vás to rušilo během spánku. Automatické omezení odběru tepla Subregulace EIM upraví teplotu v radiátorech tak, abyste měli vždy dost tepla, ale ne více, než potřebujete. Pokud teplo není potřeba vůbec, typicky během slunných dnů, subregulace EIM přívod tepla z CZT pro vytápění zastaví úplně.

Mód komfort +

EIM automaticky nastavuje teplotní útlumy, naopak v případě výrazného ochlazování budovy (např. během bouřky či silného větru) se postará o dostatečný tepelný komfort pro své obyvatele tím, že krátkodobě vnitřní teplotu budovy zvýší.

Aktivní řízení vnitřní teploty

Systém je řízen nejen na základě aktuálních klimatických podmínek. Je možné nastavit komfortní i útlumovou vnitřní teplotu. Každý obyvatel domu může nadále regulovat svoji vnitřní teplotu v místnostech pomocí termostatických hlavic.

Výdaje pod kontrolou

Kdykoli a odkudkoli můžete zkontrolovat, jaké jsou vaše aktuální výdaje za teplo. To bylo dosud naprosto nemyslitelné. Přihlásit se může ze svého telefonu, tabletu nebo počítače.

Funkce nástěnka

Subregulaci EIM můžete využít jako „nástěnku” ve vašem domě. Prostřednictvím portálu EIM může výbor obyvatelům domu zaslat zprávu, pozvat je na domovní schůzi nebo upozornit na probíhající odečty měřičů či nutné opravy v domě.

Instalace EIM

Subregulaci tepla EIM můžete ve svém domě instalovat prostřednictvím našich certifikovaných partnerů

Kontakty:

DPU ENERGY s.r.o.

Revoluční 1082/8

Nové Město

110 00 Praha 1

www.dpuenergy.cz

DŮM PLNÝ ÚSPOR o.p.s

Novosedlická 2888

415 01 Teplice

www.dumplnyus­por.cz

V případě Vašich dotazů nás nevájete kontaktovat na bezplatné telefonní lince +420 800 821 831. Další informace naleznete na www.subregula­ce.cz.

Dotazy:

Hodí se EIM pro váš dům?

Stačí nám něco málo informací o vašem bytovém domě a hned Vám řekneme, kolik můžete se subregulací EIM ušetřit a zda se pro váš dům hodí

Je nutné pro instalaci subregulace EIM odpojení bytového domu od CZT?

Vůbec ne, s instalací subregulace EIM nejsou spojena negativa odpojení od centrálního zásobování teplem. Subregulační jednotka EIM je instalována na patě domu, v místě, kde teplo do domu vstupuje. Subregulační jednotka EIM řídí a optimalizuje dodávku tepla z CZT, a tím šetří až 20 % ročních nákladů na vytápění.

Je potřeba před instalací subregulace EIM žádat o stavební povolení?

Není, proto je možné subregulační jednotku EIM instalovat velmi rychle, váš dům tak může začít šetřit téměř okamžitě.

Může dodavatel tepla zabránit instalaci subregulace EIM?

Subregulační jednotka EIM je instalována až za úsekem měření tepla na vstupu do domu. Je to část vnitřních rozvodů, které jsou již v majetku domu. Proto dodavatel tepla instalaci zabránit nemůže a ani nemá důvod, stále zůstáváte připojeni k systému CZT.

Jaké jsou náklady na servis a údržbu?

Subregulační jednotka EIM nevyžaduje pravidelný servis ani údržbu, stejně tak jako není potřeba provádět periodické revize. Díky inteligentnímu softwaru, kterým je každá jednotka EIM vybavena, je údržba pohyblivých částí jednotky (servopohony a oběhové čerpadlo) mimo topnou sezonu prováděna automaticky.

Na jakém technickém principu subregulační jednotka funguje?

Na principu směšování otopné vody na patě domu. Topná voda z radiátorů, která by jinak opustila dům, je znovu využita (rekuperována) v otopné soustavě. Software EIM řídí proces vytápění plně automaticky dle klimatických podmínek, zároveň do domu vpustí jen tolik tepla, kolik je třeba. Tím výrazným způsobem snižuje spotřebu tepla.

Kdo subregulační jednotku EIM nastaví?

Subregulační jednotku nastavíme pro váš dům při prvním spuštění po instalaci. Optimalizace vytápění za účelem dosažení maximální úspory je pak prováděna automaticky.

Je možné subregulační jednotku EIM sledovat přes internet?

EIM přináší zcela nový pohled na řízení a optimalizaci dodávky tepla z CZT. Svým uživatelům přináší on-line přehled nejen o svém fungování, ale především o dosažených úsporách v přehledné a srozumitelné formě. Každý uživatel, tedy správce, předseda SVJ, stejně tak jako samotný vlastník či nájemce bytu, má svůj individuální přistup a svá uživatelská práva.

Lze subregulační jednotku instalovat v našem domě?

Obecně lze říci, že pokud jste napojeni na CZT, tak ano. Dále ovšem záleží na technických parametrech připojení.


publikováno: 22. 8. 2014, v rubrice Top Energie 2015
Štítky: alternativní zdroje, bydlení, bytový dům, výrobky a technologie

Nejčtenější články v rubrice Top Energie 2015:

Další články v rubrice Top Energie 2015:Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
© Energeticky úsporné bydlení 2009+