Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma | Top Energie 2015 | Energeticky úsporné bydlení

Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma

4. 12. 2014

Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma funguje tak, že kombinuje technologii tepelného čerpadla vzduch – voda s technologií plynové kondenzace. V provozu hledá optimální ekonomické podmínky tak, že porovnává parametry nákladů na energii (elektřina, plyn), účinnost tepelného čerpadla a požadavky na tepelné zatížení. Díky tomu se zvyšuje účinnost vytápění až o 35 % a výrazně se snižují náklady. V případě ohřevu teplé užitkové vody optimalizuje hybridní tepelné čerpadlo provoz nejefektivnějšího plynového kondenzačního kotle. Tento výrobek je v soutěži Top Energie zařazen v kategorii Alternativní zdroje.

PROSTOROVÉ VYTÁPĚNÍ

V závislosti na venkovní teplotě, cenách energie a na vnitřním tepelném zatížení volí hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma mezi provozem tepelného čerpadla a/nebo plynového kotle tak, aby byl provoz za všech okolnosti co nejekonomičtější. Při zohlednění průměrného evropského klimatu je největší část požadovaného topného výkonu pokrývaná provozem hybridního a tepelného čerpadla, což vede ke zvýšení účinnosti vytápění až o 35 %.

HYBRIDNÍ PROVOZ

Pokud je požadováno vysoké tepelné zatížení nebo je třeba dosáhnout nejvyšší účinnosti při současných podmínkách, uvede se do provozu jak plynový kotel, tak tepelné čerpadlo (při zajištěni nejekonomičtějšího způsobu provozu). Automaticky dojde k regulaci průtoku vody, aby se zachovala možnost snížení teploty vody tekoucí z radiátorů do tepelného čerpadla a tím se maximalizovala účinnost tepelného čerpadla. Přesný čas přepnutí z provozu tepelného čerpadla na hybridní záleží na charakteristikách dané stavby, cenách energie a na nastavení požadované vnitřní teploty.

TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA

Teplá užitková voda se ohřívá za použití plynové kondenzační technologie: studená voda teče přímo do speciálního duálního tepelného výměníku, což umožňuje optimální a průběžnou kondenzaci zplodin během přípravy teplé vody. Výsledkem je zvýšení účinnosti o 10–15 % v porovnání s tradičními plynovými kondenzačními kotli. Kromě toho je díky hybridnímu principu možné zajistit prostorové vytápění tepelným čerpadlem a zároveň ohřev teplé užitkové vody kondenzační technologii. Výsledkem je optimální komfort.

VÝHODY PLYNOUCÍ Z NÍZKÉ INVESTICE

Není třeba měnit stávající radiátory (až do 80 °C) ani potrubí, protože hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma se připojuje přímo ke stávajícímu systému vytápění, což snižuje náklady a usnadňuje komplikace spojené s instalací. Navíc je, díky kompaktním rozměrům, prostor vyžadovaný pro instalaci nového systému rozměrově velmi podobný stávajícímu systému a nedochází tak k prostorovým omezením či strukturálním změnám.

DOSTATEČNÁ ÚROVEŇ VYTÁPĚNÍ I PRO ZREKONSTRUOVANÉ SYSTÉMY

Vzhledem k tomu, že tato technologie umožňuje tepelné zatížení až do 27 kW, je hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma vhodné pro mnoho aplikací. V první fázi je možné nainstalovat plynový kotel bez tepelného čerpadla, aby bylo možné v případě poruchy stávajícího kotle rychle zajistit vytápění. Nahrazení plynového kotle hybridním tepelným čerpadlem Daikin Altherma znamená úsporu provozních nákladů jak při vytápění, tak při ohřevu teplé užitkové vody

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Porovnání provozních nákladů vůči novému plynovému kondenzačnímu kotli na příkladu typické belgické domácnosti. S naším hybridním tepelným čerpadlem Daikin Altherma dosáhnete nejefektivnějšího provozu a to bez ohledu na venkovní teplotu.

Roční úspory: prostorové vytápění a ohřev teplé užitkové vody

  • V porovnání s novým plynovým kondenzačním kotlem 330 €/rok.
  • V porovnání se stávajícím plynovým kondenzačním kotlem 690 €/rok.

publikováno: 4. 12. 2014, v rubrice Top Energie 2015
Štítky:

Nejčtenější články v rubrice Top Energie 2015:

Další články v rubrice Top Energie 2015:Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
© Energeticky úsporné bydlení 2009+