Vysokoteplotní tepelné čerpadlo SINCLAIR S-THERM+ garantující výstup vody 65°C při teplotě -10°C | Energie 2013 | Energeticky úsporné bydlení

Vysokoteplotní tepelné čerpadlo SINCLAIR S-THERM+ garantující výstup vody 65°C při teplotě -10°C

29. 11. 2012

Představujeme novou výkonovou řadu vysokoteplotních tepelných čerpadel SINCLAIR S-THERM+, které dosáhlo po testech dle standardů EHPA a EN 14511 vynikajících výsledků energetické účinnosti. Toto vysokoteplotní tepelné čerpadlo SINCLAIR S-THERM+ garantuje výstup vody 65°C, i když venkovní teplota je –10°C.

Řídicí jednotky dosud poznaných tepelných čerpadel systému vzduch–voda regulují množství chladiva termostatickým nebo elektrickým expanzním ventilem na požadovanou teplotu přehřátí podle teploty a tlaku chladiva většinou bez zohlednění stavu ostatních uzlů systému tepelného čerpadla.

  • Řídicí jednotka tepelného čerpadla SINCLAIR S-THERM+ optimalizuje řídicí proces čerpadla z komplexního pohledu, to znamená s využitím řady dalších údajů, které snímá v důležitých uzlech celého systému. Do regulačního procesu vstupují údaje o venkovní teplotě, teplotě kompresoru, teplotě a tlaku chladiva, o poloze regulačních ventilů, teplotě a průtoku topné vody, o průtoku vzduchu přes výparník atd.


  • Komplexní pohled na problematiku řízení provozu tepelného čerpadla daleko pružněji a přesněji reaguje na změny fyzikálních veličin, které mají vliv na účinnost celého systému. Další výhodou je skutečnost, že z monitorovaného průběhu těchto důležitých fyzikálních veličin řídicí jednotka předvídá jejich očekávaný průběh a dokáže tak na jejich změny reagovat s předstihem. Výsledkem je pak hladký průběh regulačního procesu bez výkyvů a překmitů, kterými trpí dosavadní méně sofistikované nebo univerzální řídicí jednotky a výrazně vyváženější provoz celého systému tepelného čerpadla SINCLAIR S-THERM+.
  • Vysokoteplotní tepelné čerpadlo SINCLAIR S-THERM+ včetně jeho řídicí jednotky je navrženo jako komplexní systém zajišťující efektivní hospodaření s tepelnou energií pro vyvážený a efektivní provoz domu včetně začlenění solárních článků jako doplňkového zdroje tepelné energie a možností vyhřívání bazénu. Je však samozřejmě závislé na trvalém přísunu nezbytného množství elektrické energie pro jeho provoz z elektrické sítě. Pro případ výpadku elektrické sítě je možné osadit řídicí jednotku zvláštním příslušenstvím GSM modulem s bateriovým napájením, který při výpadku sítě odešle na určená telefonní čísla SMS o této události nebo při fatální poruše systému informace o jeho stavu, které poslouží provozovateli čerpadla v případě jeho nepřítomnosti k přijetí nutných kroků k obnově provozu nebo zajištění potřebných opatření.


  • Standardní výbava zahrnuje LAN modul jehož prostřednictvím lze vzdáleně systém ovládat a sledovat po internetové síti.

publikováno: 29. 11. 2012, v rubrice Energie 2013
Štítky: koupelna, tepelné čerpadlo, výrobky a technologie

Nejčtenější články v rubrice Energie 2013:

Další články v rubrice Energie 2013:Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
© Energeticky úsporné bydlení 2009+