Na výměnu kotle za plynový lze získat dotaci 18 tisíc | Vytápění | Energeticky úsporné bydlení

Na výměnu kotle za plynový lze získat dotaci 18 tisíc

14. 5. 2014

Majitelé rodinných domů, kteří přemýšlí o výměně starého kotle za nový, mohou od 1. dubna využít nový dotační program Nová zelená úsporám. Pokud se rozhodnou z vytápění tuhými palivy nebo lehkými topnými oleji přejít na propan nebo zemní plyn, mohou na nový kotel získat od státu příspěvek ve výši až 18 tisíc korun.

Kdy je možné dotaci získat?

Vlastníte-li kotel na tuhá paliva nebo lehké topné oleje, lze dotace na výměnu získat pod jednou základní podmínkou – nový kotel musí využívat efektivní a ekologické zdroje. Mezi ty se řadí také propan. „Při koupi plynového kondenzačního kotle můžete získat podporu v maximální výši 15 000 korun. V případě, že budete současně snižovat energetickou náročnost vašeho domu, například zateplením, je možné si požádat o dotaci na nový kotel ve výši až 18 000 korun. V této situaci vám při splnění podmínek může stát přispět také na samotné zateplení domu,“ upřesňuje Ľubomír Žiak, odborník ze společnosti Flaga, největšího dodavatele LPG na českém trhu.

Jak požádat o dotaci na plynový kotel?

Dotaci na plynový kotel lze získat následujícím postupem:

  1. Sežeňte si znalce, který pro vás zpracuje odborný posudek, skládající se z projektové dokumentace a energetického posudku. Tento odborník vám pomůže také vyplnit krycí list technických parametrů.
  2. Vyplňte elektronickou žádost.
  3. Tuto žádost si následně vytiskněte, podepište a pošlete ji na Státní fond životního prostředí ČR spolu s následujícími dokumenty:

Výpisem z katastru nemovitostí nebo jiným dokladem o vlastnictví nemovitosti (nesmí být starší než 90 dnů)

• Již zmíněným odborným posudkem a krycím listem technických parametrů

Dokladem o vlastnictví bankovního účtu, na který má být dotace zaslána

  1. Fond následně vaši žádost prověří a případně vám ji pošle k doplnění. Následně vám zašle písemné potvrzení o tom, že ji akceptoval.
  2. V potvrzení o akceptování vaší žádosti bude zapsáno také datum, do kterého je potřeba nový kotel koupit a instalovat. Tento termín je potřeba dodržet.
  3. V tuto chvíli si již můžete zvolit konkrétní typ kotle a dodavatelskou firmu. Kotel i firma ale musí být zapsána v seznamu výrobků a technologií autorizovaných pro program Nová zelená úsporám. Jestli tomu tak je, zjistíte jednoduše na stránkách programu Nová zelená úsporám.
  4. Po instalaci kotle musíte Fondu předložit podklady, kterými prokážete, že k ní skutečně došlo:

• Vyplněný a podepsaný formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů“

• Soupis všech faktur a jejich kopie (včetně zálohových) – zejména faktura za koupi a instalaci kotle a za provedení odborného posudku

Doklad o ukončení realizace, např. protokol o předání kotle nebo o jeho uvedení do provozu

Potvrzení o úhradě kotle (například výpisem z účtu)

Aktualizovaný krycí list technických parametrů, doplněný o údaje dodavatelů, kteří kotel instalovali

  1. V případě zjištění jakýchkoli nedostatků vás Fond vyzve k jejich nápravě. Následně vám doručí Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
  2. Nejpozději do 90 dnů od vydání rozhodnutí vám bude dotace zaslána na váš účet.

Foto: Nízkoenergetický dům se zásobníkem na LPG Zdroj: Flaga s.r.o.

Foto: Dům s polozapuštěným zásobníkem na LPG Zdroj: Flaga s.r.o.


publikováno: 14. 5. 2014, v rubrice Vytápění
Štítky: dotace, financování, Nová zelená úsporám, vytápění

Nejčtenější články v rubrice Vytápění:

Další články v rubrice Vytápění:Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
© Energeticky úsporné bydlení 2009+