Která tepelná čerpadla vyhoví požadavkům Nová zelená úsporám? | Vytápění | Energeticky úsporné bydlení

Která tepelná čerpadla vyhoví požadavkům Nová zelená úsporám?

14. 7. 2013

Podpora instalace tepelného čerpadla nebo solárního systému je vázána na projektované nebo již dříve provedené zateplení a současně výměnu kotle na tuhá paliva. Investor si v případě tepelného čerpadla musí vybrat z výrobků, které jsou v Seznamu výrobků a technologií (SVT), vedeném Státním fondem životního prostředí. Ale v jeho rámci je důležité vybírat podle kvality.

S orientací u tepelných čerpadel pomáhá Qualiy Label

I v rámci tepelných čerpadel můžeme využívat mezinárodního evropského značení kvality Q (Qualiy Label) Evropské asociace výrobců tepelných čerpadel (EHPA), které se pro nás může stát prvním vodítkem výběru.

Jak poznáme kvalitní tepelné čerpadlo? Má značku Q (Qualiy Label) Evropské asociace výrobců tepelných čerpadel (EHPA). "Tento systém dobrovolného posuzování kvality zavedla EHPA zejména pod tlakem dovozu nekvalitních přístrojů, nejčastěji ze zemí mimo Evropskou unii“, uvedl Václav Helebrant ze společnosti Stiebel Eltron, která tepelná čerpadla vyrábí.

V každé zemi, kde má EHPA svoji národní organizaci, pak tuto značku uděluje pro dané území, protože součástí podmínek je i kvalita technické podpory a servisu v dané zemi. V České republice je součástí EHPA a garantem Q-Label Asociace pro využití tepelných čerpadel – AVTČ. A to, že dané tepelné čerpadlo má značku kvality, bude vidět na formuláři ze seznamu SVT na serveru SFŽP ale nejpřesnější seznam je hned na první straně webu AVTČ: www.avtc.cz

„Získat tuto značku není jednoduché. I když má naše firma Stiebel Eltron certifikovanou laboratoř tepelných čerpadel, trvá ověřování vlastností jedné řady tepelných čerpadel nezávislou zkušebnou několik měsíců a stojí řádově stovky tisíc EUR“ doplnil Václav Helebrant. Zákazník má pak ale jistotu, že kupuje tak kvalitní výrobek, jak je v dokumentaci uvedeno a že při jeho používání má k dispozici i odpovídající servis.

Nevyhoví-li vaše čerpadlo, hrozí riziko vrácení dotace

Neseriózní dovozci a výrobci přitom zneužívají situace, kdy koncový zákazník se svých práv, týkajících se kvality tepelného čerpadla (výkonu, topného faktoru, servisních služeb) domáhá v případě reklamace velmi těžce a nákladně. Mimochodem při použití nekvalitního a obvykle levného tepelného čerpadla se může majitel dočkat nepříjemného překvapení při kontrole ze strany SFŽP. Fond totiž kontroluje namátkově jednotlivé instalace, na které přispěl v rámci Zelených úspor. Pokud stroj nevyhovuje požadavkům, žádá obvykle vrácení dotace. Majitel pak často smutně zjistí, že výrobce nebo dovozce levného zařízení mezitím zmizel z trhu a nemá se na kom zahojit.

EHPA proto zavedla dobrovolný systém, ve kterém dobří výrobci na svoje (a nemalé) náklady nechají svá tepelná čerpadla přezkoušet v Evropě ve vybrané síti 12 zkušeben, které jsou na to vybaveny laboratořemi i odborníky. Jednou z nich je i Strojírenský zkušební ústav v Brně – mimochodem certifikát EHPA prozatím získal jako jediný v nových zemích Evropské unie.


publikováno: 14. 7. 2013, v rubrice Vytápění
Štítky: alternativní zdroje, jak vyřešit?, legislativa, tepelné čerpadlo, zelená úsporám

Nejčtenější články v rubrice Vytápění:

Další články v rubrice Vytápění:Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
© Energeticky úsporné bydlení 2009+