Kotlíkové dotace lze čerpat také na akumulační nádrže | Vytápění | Energeticky úsporné bydlení

Kotlíkové dotace lze čerpat také na akumulační nádrže

31. 10. 2016

Neekologické zdroje vytápění, zejména kotle na tuhá paliva, významnou měrou přispívají k znečišťování ovzduší. Ministerstvo životního prostředí proto plánuje vyhlásit 2. kolo programu Státního fondu životního prostředí – tzv. kotlíkových dotací, s jejichž pomocí si mohou žadatelé z řad majitelů rodinných domů pořídit nové ekologičtější zdroje vytápění s podporou až 127 500 Kč. Již letos na podzim však dojde k navýšení 1. výzvy programu o 300 mil. Kč. Ty budou určeny k uspokojení žadatelů o koupi tepelného čerpadla nebo kotle na biomasu, na které se dosud nedostalo. Velký zájem o čerpání státní podpory se odrazil v meziročním nárůstu prodeje akumulačních nádrží z Družstevních závodů Dražice, který činí cca 18 %.

Vyšší účinnost díky akumulační nádrži

Akumulační nádrž – zásobník teplé vody – je přídavné zařízení umístěné v topném systému. Jak jeho název napovídá, slouží v prvé řadě ke shromažďování a uchovávání tepla dodaného různými zdroji vytápění – kotlem na pevná paliva, tepelným čerpadlem, solárními kolektory atd. Některé zásobníky dovolují kombinovat i zapojení více zdrojů. „Hlavní výhodou akumulační nádrže je nepřerušovaný odběr a ukládání přebytečného tepla ze zdroje, což vyrovnává výkonovou nerovnoměrnost odběru otopnou soustavou. To je velmi výhodné pro kotle a krby na tuhá paliva, u nichž není nutné snižovat výkon, a spalování tudíž probíhá optimálně. Provoz kotle na nejvyšší výkon umožňuje dosáhnout nejvyšší účinnosti a nejnižších emisí a přispívá k prodloužení jeho životnosti. Majitelé solárních systémů a tepelných čerpadel však zásobníky ocení také, protože umožňují využívat nižší teplotu vratné vody, a tím opět zvyšovat účinnost,“ popisuje výhody akumulačních nádob Lukáš Formánek, technický ředitel Družstevních závodů Dražice, největšího českého výrobce ohřívačů vody a akumulačních nádrží. Akumulační nádrž NAD100 v1 s polyuretanovou izolací (PUR 42 mm) a plechovým lakovaným pláštěm (DZD)

NAD vs. NADO

Družstevní závody Dražice mají ve svém sortimentu nádrže typu NAD, které slouží pouze k ukládání tepla v topném systému, a NADO, které mají vnitřní smaltovanou nádobu (či nerezový výměník) pro přímý ohřev užitkové vody nebo její předehřev pro další ohřívač. Vše závisí na teplotě vody, která se akumuluje v zásobníku. Zapojení s kotlem nebo tepelným čerpadlem většinou dovoluje přímý ohřev teplé užitkové vody ve vnitřní nádrži na požadovanou teplotu, naopak zapojení na solární kolektory ji v zimních měsících jen předehřeje, a proto je nutné zařadit do systému další ohřívač nebo elektrický dohřev.

Význam akumulačních nádrží stále roste, protože mají velký přínos pro efektivitu celého topného systému. „Čerpáním kotlíkových dotací se navíc výrazně sníží návratnost investice do nového tepelného čerpadla propojeného s akumulační nádrží. K další úspoře nákladů přispěje omezení tepelných ztrát, které zajistí kvalitní izolace. Díky ní dosahuje akumulační nádrž typu NAD100 v1 energetické třídy B,“ dodává Lukáš Formánek.


publikováno: 31. 10. 2016, v rubrice Vytápění
Štítky: dotace, kotle

Nejčtenější články v rubrice Vytápění:

Další články v rubrice Vytápění:Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
© Energeticky úsporné bydlení 2009+