Energeticky úsporné bydlení

Téma: Vytápění

6 výhod tepelného čerpadla

4. 6. 2018

Výhody tepelného čerpadla jsou velmi konkrétní s jasným přínosem pro váš komfort i peněženku. V dnešní době máme na výběr celou řadu způsobů, jak vytápět svůj rodinný dům či byt.


Úsporný systém pod kontrolou

28. 12. 2010

S rostoucí technickou vyspělostí jednotlivých komponentů vytápěcího systému se zvyšují i nároky na jejich ovládání. Pro optimální chod vytápění byl vyvinut systém regulace, který dokáže zajistit nejvyšší účinnost instalovaných zařízení. Příkladem takového systému je regulace WRS od německé společnosti Wolf. Ta umožňuje optimální a jednotné řízení výkonu pro vytápění, solární techniku či větrání a klimatizaci a koordinuje jednotlivé prvky těchto systému v průběhu celého roku. Tím se dosahuje ještě vyšších úspor energií. Intuitivní ovládání a funkce pro uložení programu je celkový provoz kotle nebo solárního systému jednoduchý a snadný. Tento systém regulace dodává společnost KKH Brno, která je výhradním distributorem značky Wolf na českém a slovenském trhu.


Jak zateplujeme nejčastěji?

24. 3. 2010

Zateplení domů spolu s výměnou oken je v současnosti nejčastějším řešením na cestě k energetickým úsporám v bydlení. Pro vysokou efektivnost a možnost relativně jednoduchého řešení souvisejících detailů jsou v Evropě a také v ČR nejvíce realizovány tepelně izolační systémy kontaktní (ETICS) s omítkou. ETICS se začaly v Evropě ve větší míře uplatňovat počátkem sedmdesátých let. Vzhledem k tomu, že nová technologie tehdy vybočovala z dosavadních zvyklostí – provádět omítkové vrstvy směrem do exteriéru od nejpevnějších k méně pevným – byla podrobena pečlivému šetření jako málokterá stavební technologie. Pozitivní výsledky šetření spolu s rozvojem trhu s těmito systémy vyvrátily počáteční nedůvěru k této technologii. Například v roce 2008 se v Evropě realizovalo přes 100 mil. m2. Česká republika se řadí se svojí roční produkcí na jednoho obyvatele na první místo.


Tuhá zima zvyšuje zájem o zateplování

21. 2. 2010

Z praxe firem vyplývá, že spotřebitelé se často rozhodují na základě pocitů, které vycházejí z předchozí zkušenosti, aniž by kladli velký důraz na současnou situaci. Zejména počasí je jedním z faktorů, které ovlivňují spotřebitele při větších investicích, jako je třeba pořízení si bazénu či zateplení domu. Čísla ostatně mluví sama za sebe. „Vloni se na nás během měsíce ledna obrátilo o pomoc 580 majitelů domů. Letos to bylo 748 lidí. To je nárůst zhruba o 30%," doplňuje Ing. Radim Vaněk, jednatel společnosti IP Izolace Polná, výhradního dodavatele foukané minerální izolace MAGMARELAX®.


Proč elektrické vytápění pro nízkoeenergetické stavby?

20. 11. 2009

Dlouhodobé srovnávání výhodnosti různých zdrojů vytápění ukázalo, že i v případě nízkoeenergetických domů se jako nejefektivnější jeví vytápění elektřinou. Je to dáno především tím, že domy vykazují tak nízké tepelné ztráty, že se vyplatí využít komfortního elektrického vytápění, které má navíc ve srovnání s ostatními možnosti nízké pořizovací náklady. Výhodou také je, že je bez problémů jednoznačně nejdostupnějším zdrojem energie. Jak vychází vytápění elektřinou u konkrétního objektu?


Čeho se vyvarovat při nákupu tepelného čerpadla?

7. 11. 2009

Při nákupu tepelného čerpadla by určitě neměla být měřítkem nízká cena. Právě u tepelných čerpadel více než kde jinde platí, jen kvalitní volba nám přinese životnost a efektivitu, jakou očekáváme. Tepelná čerpadla nám dokážou přinést komofort i teplo. Navíc si můžete být jisti, že se chováte ekologicky a navíc i šetříte energie, a tedy i vlastní peníze. Jak bychom tedy měli tepelné čerpadlo vybírat?


Jaké zvolit vytápění pro nízkoenergetické domy?

28. 10. 2009

Výstavba nízkoenergetických až pasivních domů je nastupujícím trendem a to nejen z důvodu stále rostoucích cen energií. Jedním z charakteris­tických rysů těchto staveb je nízká spotřeba energie na vytápění a tento faktor nutí projektanty i zákazníky k zamyšlení, jaký vlastně zvolit nejvhodnější systém vytápění. Právě v případě nízkoenergetických až pasivních domů vás výsledek překvapí. Podle několikaletého poměřování hodnot, které sledovala společnost Fenix, to překvapivě není ani tepelné čerpadlo ani kondenzační kotel.


Kolik vás stojí hodina provozu krbu?

30. 8. 2009

Hořící krb v nás vyvolává pocity pohody a navozuje odpočinek. Především však očekáváme příjemné teplo. V případě krbu se nejčastěji rozhodujeme mezi dřevem nebo plynem. Dřevo jsme si oblíbili jako zcela přírodní topivo, s nezaměnitelnou atmosférou. v řadě situací ale hledáme alternativu. Do našeho zvažování dnes zřetelně vstupuje i cena, kterou za teplo krbu zaplatíme. Pojďme se společně podívat, jak vychází srovnání topení v krbu dřevem a plynem.


Publikovaná témata:Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
© Energeticky úsporné bydlení 2009+