Energeticky úsporné bydlení

Téma: Vše pro zateplení

Maximální izolační efekt při minimální tloušťce izolační vrstvy

6. 8. 2010

Společnost Saint-Gobain Isover CZ s.r.o. uvádí na český trh novinku v podobě unikátního izolačního materiálu ze skelné vlny s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi pod názvem Isover Multimax 30 s λD = 0,030 Wm-1K-1. Díky přelomové technologii skládání minerálních vláken byl v laboratořích Isover vyvinut materiál Isover Multimax 30, minerální izolace ze skelných vláken s nejlepším součinitelem tepelného vodivosti na českém trhu (λD=0,030 Wm-1K-1).


Zateplená půda uspoří až 30 % energie

26. 4. 2010

Značná část tepla uniká stropem, aniž by si to majitelé domů uvědomovali. Velmi efektivní technologií v zateplování se tak stalo zateplování podlahy na půdě, kterým se zabrání až 30% únik tepla. Dodatečné zateplení podlahy na půdě je poměrně levné ve srovnání s výměnou oken, dveří či izolací fasády. Při investici od 30 do 60 tisíc korun, je možné dosáhnout značných úspor a návratnosti od 4 do 6 let. Podle informací společnosti IP Izolace Polná Za uplynulou zimu se o účinnosti zateplení přesvědčilo 658 domácností, což je o 23% více než zimu předchozí. Mnohé z těchto domácností využily dotace Zelená úsporám k realizaci zateplení.


Umíme poznat kvalitu zateplení?

14. 4. 2010

V poslední době se pozornost v celé Evropě soustřeďuje na kvalitu provádění. Jedná se o oblast, ve které se v současnosti objevuje nejvíce problémů. S vědomím této nežádoucí situace zavedl již dříve Cech pro zateplování budov ve spolupráci s Technickým zkušebním ústavem stavebním osvědčování stavebních firem z hlediska jejich odborné způsobilosti provádět zateplení a nově zpracoval publikaci – Snížení spotřeby tepla na vytápění zateplením stěn bytových a rodinných domů, která se prováděním podrobně zabývá.


Poznat kvalitní polystyren bude jednodušší

3. 2. 2010

Sdružení EPS ČR učinilo další krok v oblasti monitoringu kvality pěnového polystyrenu na českém trhu. Od nového roku jsou všichni stávající členové, stejně jako noví žadatelé o členství ve sdružení, povinni splnit podmínky potřebné k získání Značky kvality. Ta zákazníkům poskytne jistotu, že kupovaný pěnový polystyren (EPS) má vlastnosti požadované nejen evropskou normou EN 13163, ale také že podléhá výrazně přísnější kontrole kvality. Takové výrobky z EPS pak splňují mnohem přísnější kritéria, než výrobky ostatních firem.


Přednosti foukané izolace doceníte ještě letos

28. 1. 2010

Možností, jak můžeme zateplit náš dům, je několik. V poslední době se ale stále častěji hovoří o přednostech foukané minerální izolace. Tento moderní a prověřený způsob zateplení je výhodný zejména díky rychlé aplikaci, která se dá realizovat během 3 – 5 hodin a díky tomu dokáže pomoci s úsporami za vytápění doslova okamžitě. Dalším kladem foukané minerální izolace je snadnost aplikace – před samotným izolováním není ani třeba vystěhovávat prostor či výrazněji narušovat chod domácnosti.


Kolik víme o zateplování budov?

19. 1. 2010

Ke konci loňského roku proběhl na základě zadání společnosti Knauf Insulation průzkum společnosti Liberal Consulting, s.r.o. mezi obyvateli deseti měst ČR o možnostech zateplení jejich obydlí, možnostech finančních úspor či povědomí o blížící se povinné certifikaci budov. Víme, co nám správné zateplení našeho domu může znamenat pro pohodlnější bydlení a úsporu peněz?


Monitoring kvality zateplovacího systému

30. 11. 2009

„Monitoring zateplovacích systémů s pěnovým polystyrenem provádí sdružení EPS již dva roky. Cílem je především ochrana spotřebitele a podpora rovných podmínek na trhu. V rámci monitoringu nezávislá akreditovaná laboratoř odebírá a následně ověřuje vzorky izolačních desek z EPS dodávané na český trh. Sdružení nejprve upozorní a v případě opakované neshody tvrdě postupuje proti producentům nekvalitních výrobků z EPS. V případě, že bude mít investor závažné pochybnosti o kvalitě nebo komplexnosti dodaného zateplovacího systému, může oslovit i naše sdružení, které zprostředkuje odběr materiálu přímo ze stavby. Druhou možností je, že sami se vzorky zateplovacího systému osloví některou z akreditovaných zkušeben a nechají si kvalitu ověřit. Základním vodítkem může být například výrazně nižší cena izolační desky. Údajem, svědčícím o kvalitě či nekvalitě systému je poměrně přesně také objemová hmotnost, která je téměř v přímé úměře kvalitě,“ říká Ing. Tomáš Novotný, ze Sdružení EPS ČR.


Jak a proč zateplovat

10. 8. 2009

Zateplený dům má několik výhod. Předně se sníží spotřeba energií na vytápění až o 80 % (v některých případech při kombinaci opatření), prodlouží se životnost stavby, dojde ke zlepšení vnitřního klimatu. Rovněž cena domu vzroste, navíc lze pomocí izolačních materiálů chránit nosné konstrukce před povětrnostními podmínkami. Na nejčastější otázky odpovídá Milan Pokrivčák, aplikační/pro­duktový specialista společnosti Knauf Insulation.


Publikovaná témata:Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
© Energeticky úsporné bydlení 2009+