Které spotřebiče nám ušetří nejvíce? | Spotřebiče | Energeticky úsporné bydlení

Které spotřebiče nám ušetří nejvíce?

3. 10. 2010

Energetická náročnost domácích spotřebičů trvale klesá. Za posledních třicet let až třikrát! „Mnoho domácností nevěnuje pozornost stáří spotřebičů, kterými je jejich domácnost vybavena. Úsporné modely nabízené v prodejnách mají přitom výrazně nižší spotřebu energie,“ uvedl Juraj Krivošík, ze SEVEn, Střediska pro efektivní využívání energie, o.p.s., které je organizátorem programu Partnerství Zelená úsporám. „Jednotková spotřeba energie nově prodávaných výrobků se v průběhu let u některých typů spotřebičů snížila až trojnásobně. Výrazným pomocníkem při orientaci v nabídce bílého zboží je tzv. energetické štítkování,“ dodal Juraj Krivošík. Energetické štítky přinášejí spotřebitelům jednoznačnou a srovnatelnou informaci o energetické náročnosti daného spotřebiče. Mají jednotnou podobu v celé EU a přináší technickou informaci bez dalších marketingových vli­vů.

Kolik platíme?

Domácí rozpočty jsou až z 20 % zatíženy výdaji za spotřebu energií. Významnými zloději rodinných financí jsou často zastaralé domácí spotřebiče. Program Partnerství Zelená úsporám proto všem spotřebitelům předkládá nabídku těch nejúspornějších výrobků bílé techniky dostupných na českém trhu. Výměnou starých spotřebičů za nové nejúspornější domácí spotřebiče je možné měsíčně ušetřit až stovky korun. Vyhlašovatelem programu Partnerství Zelená úsporám je Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí, organizátorem je SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. a partnery jsou významní výrobci bílé techniky, Pražská energetika a sdružení CECED a ELEKTROWIN.

Známe jejich spotřebu?

Vybavenost domácími spotřebiči je v České republice vysoká. Chladničku má téměř 100 % domácností, pračku téměř 90 %. Avšak spotřebiče pořízené na počátku 90. let mají dvakrát vyšší spotřebu než současné spotřebiče těch nejúspornějších energetických tříd, u kombinovaných chladniček a mrazniček mají dokonce třikrát vyšší spotřebu než dnes nejúspornější třída A++.Také samotné stárnutí spotřebiče způsobuje například u chladniček nárůst spotřeby elektrické energie o 1–2 % ročně, a to především díky stárnutí izolační pěny.

Partnerství Zelená úsporám

„Partnerství Zelená úsporám je Ministerstvem životního prostředí garantovaný program, který přináší široké veřejnosti objektivní informace o energetické náročnosti domácích elektrospotřebičů, které se výrazně podílejí na nákladech každé domácnosti a při nezodpovědném přístupu mohou znamenat výrazný nárůst rodinných rozpočtů,“ uvedla I. náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízková „Na našich webových stránkách www.zelenausporam-partnerstvi.cz se každý může jednoduše zorientovat v nabídce těch nejúspornějších výrobků v oblasti bílého zboží, a to napříč všemi značkami. V současné době je na stránkách představeno více jak 400 nejúspornějších výrobků. Stránky nabízí základní informace o nejúspornějších produktech dostupných na trhu, ale i celou řadu rad, jak spotřebiče úsporně provozovat a vhodně recyklovat,“ dodala náměstkyně Bízková. Nejstaršími elektrospotřebiči v českých domácnostech jsou chladničky a mrazničky (9 a 8 let), stáří praček dosahuje v průměru téměř 8 let, nejlépe jsou na tom myčky, eventuálně sušičky, které dosahují v průměru 3,5 roku či něco málo přes 5 let.

U praček se snížila od roku 1970 spotřeba energie třikrát, spotřebu vody mají za stejné období dokonce čtyřikrát nižší. Přitom samotná spotřeba vody poklesla za posledních 30 let z 200 l na 50 l. Nejúspornější pračky jsou označeny na energetickém štítku třídou A-10 % až A-30 %. U myček došlo například k poklesu spotřeby energie dvakrát, spotřebu vody mají nižší o ¼, a to při hodnocení spotřeby za posledních 7 let. Nejúspornější myčky spotřebovávají na jeden mycí cyklus méně než 1 kWh elektrické energie.

Seznam konkrétních výrobků, uvedených na stránkách www.zelenausporam-partnerstvi.cz se průběžně aktualizuje, dvakrát ročně se mohou upravit i kritéria pro jejich výběr. Podmínkou pro začlenění výrobku na stránky je splnění těchto jasně stanovených kritérií.


publikováno: 3. 10. 2010, v rubrice Spotřebiče
Štítky: chladničky, informace, myčky, peníze, úspory energií, zelená úsporám

Nejčtenější články v rubrice Spotřebiče:

Další články v rubrice Spotřebiče:Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
© Energeticky úsporné bydlení 2009+