Legislativa | Energeticky úsporné bydlení

Hlavní strana » Legislativa

Nejnovější

Výši dotace v NZÚ vám pomůže spočítat kalkulačka

15. 08. 2014

Uvažujete o zateplení vašeho domu, případně o výměně oken a dveří? Nevíte, zda budete mít nárok na dotaci? Na stránkách Státního fondu životního prostředí je pro vás nyní připraven sofistikovaný elektronický nástroj, který vám řekne, jak vysokou dotaci můžete získat.

více »

Opravené žádosti jsou předány Státnímu fondu životního prostředí

09. 05. 2011

Státní fond životního prostředí ČR převzal přibližně tisíc žádostí k programu Zelená úsporám. Jde o část ze skupiny více než 16 tisíc žadatelů, kterým byla dána fondem druhá šance opravit neúplnou původní žádost. Reakci na tento vstřícný krok vůči žadatelům s nesprávně vyplněnou žádostí lze prozatím hodnotit optimisticky.


Peníze ze Zelené úsporám jsou připraveny

27. 04. 2011

Na všechny žádosti doposud schválené a žádosti před schválením jsou finanční prostředky k dispozici a budou co nejdříve proplaceny. U žádostí, které jsou neúplné, budou žadatelé osloveni dopisem a vyzváni k doplnění. Jak budou přicházet doplněny, tak budou postupně kontrolovány a správně doplněné žádosti propláceny v souladu se stavem finančních prostředků SFŽP. Vedení fondu dostalo za úkol do 31. ledna 2011 uvedená formální data zmapovat a kompletně administrovat. Po téměř tříměsíčním období je v celém programu Zelená úsporám jasno a ministerstvo může žadatelům přesně prezentovat, jaký bude další postup.


Ministr na Radiožurnálu: O Zelené úsporám

14. 04. 2011

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa hovořil v Českém rozhlase o problémech svého resortu, zejména o programu Zelená úsporám. Nechystá se znovu otevřít program Zelená úsporám. Ve chvíli, kdy se nedostává peněz na už přijaté žádosti, by to podle něj byl čirý populismus. Od počátku programu bylo podáno téměř 80 tisíc žádostí o dotaci. Z tohoto počtu bylo přibližně 37 tisíc žádostí schváleno do konce roku 2010. Tyto dotace jsou v současné době vypláceny. Zbylých 42 tisíc žádostí je rozdělováno na ty, které splňují podmínky a mohou být puštěny do schvalovacího procesu – těch je zhruba 60 procent, a na ty, které podmínky programu nesplňují.


O Zelené úsporám se rozhodne příští týden

09. 04. 2011

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa hovořil v Českém rozhlase o problémech svého resortu, zejména o programu Zelená úsporám. Ministr se nechystá znovu otevřít program Zelená úsporám. Ve chvíli, kdy se nedostává peněz na už přijaté žádosti, by to podle něj byl čirý populismus.


Dotační program Nový Panel je opět otevřen

05. 04. 2011

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský ve vládě uspěl s návrhem na znovuotevření významného dotačního programu Nový Panel. Program slouží jako státní podpora oprav, modernizace a zateplení starších bytů. Ještě letos může podporu využít bezmála 30 tisíc bytů.


Nová legislativa již brzy nabude právní moci

27. 03. 2011

Od roku 2020 budou mít všechny nově postavené budovy v EU téměř nulovou spotřebu energie. Novela evropské směrnice o energetické náročnosti budov, schválená Evropským parlamentem 19. května 2010, požaduje výrazné snížení spotřeby energie v budovách. Povinnosti z této směrnice se již převádějí do české legislativy. V tomto roce se připravuje nová legislativa, ještě v roce 2011 bude představena veřejnosti a návrh zákona projedná Poslanecká sněmovna. Právní moci nabude nová legislativa v roce následujícím.


Na českém trhu se objevuje nekvalitní polystyren

26. 03. 2011

Projekt Monitoring kvality EPS vznikl v roce 2007 z iniciativy českého a slovenského Sdružení EPS. Prostřednictvím nezávislých certifikovaných zkušeben pomáhá odhalit výrobce prodávající nekvalitní fasádní polystyren, jehož vlastnosti neodpovídají českým a evropským normám. V roce 2010 bylo v pěti kolech odebráno a měřeno celkem 86 vzorků od 20 výrobců působících v České republice. Měřením bylo zjištěno u parametru objemová hmotnost 15,1 % nevyhovujících výrobků, u parametru napětí v tlaku při 10% deformaci to bylo 16,3 % výrobků nevyhovujících českým normám.


Účinný nástroj zateplování budov

23. 03. 2011

V roce 2010 dosáhla produkce vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů 16,5 mil. m2. Je to nejvyšší roční produkce, která byla v České republice zaznamenána. Přes značný podíl již zateplených stěn zůstává v České republice stále přibližně 200 mil. m2 vnějších stěn, které neodpovídají ani současným požadavkům na tepelnou ochranu budov a které skýtají pro jejich majitele možnost výrazných úspor energie. Přečtěte si, jak bude trend zateplení vypadat v několika nadcházejících letech.
Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
© Energeticky úsporné bydlení 2009+