Legislativa | Energeticky úsporné bydlení

Hlavní strana » Legislativa

Nejnovější

Start druhého kola Nové zelené úsporám se blíží. Podmínky zůstávají podobné

27. 03. 2014

Již 1. dubna zahájí Ministerstvo životního prostředí druhé kolo programu Nová zelená úsporám. Příjmu žádostí bude otevřena celých 7 měsíců. Podmínky zůstávají podobné jako v prvním kole, což přispívá k důvěře i lepší orientaci zájemců.

více »

Jak to bude s cenami elektrické energie v budoucnu?

22. 03. 2011

Solární elektrárny mohou domácnostem ušetřit 2,3 miliardy korun. Více než 300 tisíc domácností může již dnes pokrýt 30 % své spotřeby elektřiny z malých solárních elektráren. Mohou se tak vyhnout strmému růstu cen elektrické energie, které během pěti let vzrostou o více než 25 %. Stát zatím nezávislost domácností na energetických monopolech nechce povolit.


Ekologické, ekonomické a energeticky úsporné stavění

20. 03. 2011

V přístupu České republiky k podpoře snižování energetické náročnosti budov je jedním z hlavních cílů pro období do roku 2020 začlenění novely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (Energy performance of Buildings – EPBD II) z 19. května 2010 do české legislativy jako nedílné součásti Státní energetické koncepce. Tato novela upravuje dokument z roku 2002 (2002/91/EU, Energy Performance of Buildings, EPBD). Snižování energetické náročnosti budov jednoznačně představuje ekonomický přínos jak pro stát, tak pro uživatele budov.


Siemens označuje úsporné spotřebiče novými energetickými štítky EU

12. 03. 2011

Úsporné spotřebiče značky Siemens jsou od února 2011 označeny novými energetickými štítky, které informují spotřebitele prostřednictvím srozumitelných a jazykově neutrálních piktogramů. Značka tak reagovala na prosincovou novelu zákona, který EU zavedla s cílem zpřehlednit a sjednotit informace o energetické náročnosti domácích spotřebičů napříč všemi 27 členskými státy.


Nová iniciativa Šance pro budovy

13. 02. 2011

Česká rada pro šetrné budovy a Centrum pasivního domu společně založili novou iniciativu Šance pro budovy, jejímž cílem je pomoc řešit situaci neúsporných českých budov. Podnětem k jejímu vzniku byl fakt, že v českých budovách dochází ke zbytečnému plýtvání energií, zatímco prověřené a nákladově účinnější metody, které by zajistily efektivnější hospodaření s energiemi, jsou běžně dostupné každému. Energetickou náročnost budov dokážou snížit až o 50%.


Zpřísnění parametrů pro elektrické spotřebiče

28. 01. 2011

Kontrolní komise programu Partnerství Zelená úsporám přehodnotila kritéria pro zařazování energeticky nejúspornějších domácích spotřebičů do programu. Změny se dotknou praček, kompaktních úsporných trubicových zářivek a LED žárovek. Nová kritéria platí od 1.1.2011.


Novostavby a větší rekonstrukce nejhůře v třídě C!

11. 10. 2009

V rámci implementace evropské směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) se od 1. 1. 2009 stalo povinností téměř všech žadatelů o stavební povolení nebo ohlášení stavby předložit průkaz energetické náročnosti budovy. Víte, že většina novostaveb nebo větších rekonstrukcí musí prezentovat budovu nejhůře v energetické třídě C? Kdo tuto povinnost kontroluje?


Evropská komise snižuje spotřebu v pohotovostním režimu

24. 09. 2009

Evropská komise schválila nařízení, kterým se výrazně omezí spotřeba elektrických a elektronických zařízení v pohotovostním režimu, a nařízení omezující spotřebu jednoduchých set-top-boxů. Díky těmto nařízením by se měla snížit spotřeba elektřiny v pohotovostním režimu až o 75 % do roku 2020. Nařízení, která Komise schválila v prosinci 2008 a lednu 2009, nabudou účinnosti v první čtvrtině roku 2009. Nařízení jsou jedněmi z prvních prováděcích opatření směrnice o ecodesignu (2005/32/ES), která představuje rámec pro snižování spotřeby energie a dalších negativních dopadů na životní prostředí během celé doby životnosti výrobku.


Zelená úsporám již přijímá i pro panelové domy

04. 09. 2009

Dotační program Zelená úsporám, zaměřený na podporu obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a energetické úspory v oblasti bydlení, se ode dneška otevírá i pro dotace na komplexní zateplení panelových bytových domů. Otevření programu umožnila dohoda mezi MŽP, které spravuje program Zelená úsporám, a Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), jež spravuje program Nový panel. „Z programu Zelená úsporám poskytujeme dotaci na celkové zateplení panelových domů, program Nový panel pomůže zase s ostatními částmi rekonstrukce," říká ministr životního prostředí Ladislav Miko.
Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
© Energeticky úsporné bydlení 2009+