Legislativa | Energeticky úsporné bydlení

Hlavní strana » Legislativa

Nejnovější

Příjem žádostí do pokračování NZÚ právě startuje

15. 5. 2015

Státní fond životního prostředí ČR začal dnes přijímat žádosti o dotaci v letošním pokračování programu Nová zelená úsporám. Letos je v něm pro žadatele připraveno celkem 1,1 miliardy Kč. Zažádat o peníze na energeticky úsporná opatření můžou majitelé rodinných domů, pro něž je letos vyhrazeno 600 milionů, a také vlastníci pražských bytových domů, na něž se nevztahují jiné dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj a na které dá MŽP v tomto roce 500 milionů.

více »

Který polystyren je skutečně kvalitní?

16. 12. 2011

Od ledna 2010 učinilo Sdružení EPS ČR další významný krok v oblasti projektu Monitoring kvality EPS. Všichni stávající členové, stejně jako noví žadatelé o členství ve sdružení, jsou povinni získat Značku kvality, k čemuž je zapotřebí splnění přísnějších podmínek. Značka kvality zákazníkům poskytuje jistotu, že kupovaný pěnový polystyren má vlastnosti požadované nejen evropskou normou EN 13163, ale také že podléhá výrazně přísnější kontrole kvality. Takové výrobky z EPS splňují mnohem striktnější kritéria, než EPS výrobky ostatních firem.


Použitelnost příloh k žádosti o dotaci na zateplení a manuál

31. 10. 2011

Informace k připravované výzvě v prioritní ose 3 Operačního programu Životní prostředí na zateplení veřejných budov. V souvislosti s připravovanou výzvou v prioritní ose 3, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, primárně zaměřenou na realizaci úspor energie (zateplení), předkládáme k využití manuál, porovnávající povinné přílohy u projektů (žádostí) podaných ve výzvě v programu Zelená úsporám (veřejné budovy) a připravované výzvě v Operačním programu Životní prostředí.
Předpokládaný harmonogram výzvy bude zveřejněn a žadatelé budou o vyhlášení výzvy včas informováni.
Kontakty k případným dotazům: Call centrum 800 260 500, dotazy můžete také posílat na dotazy@sfzp.cz
Zdroj: www.zelenauspo­ram.cz


Co se děje s dotacemi Zelená úsporám?

20. 9. 2011

V programu Zelená úsporám začíná být jasno. Žadatelé by se již brzy měli dočkat vyplacení dotací. Ti, kteří měli chybně vyplněnou žádost o dotaci, mají na opravu 60 dnů. V programu ovšem chybí peníze. „V průběhu celého roku 2009 bylo přijato 3 100 žádostí. V posledním týdnu před přerušením programu pak celkem 10 425 žádostí, což je výrazně více než SFŽP očekával.


Vývoj cen elektřiny u nás v návaznosti na situaci v Japonsku a Německu

15. 7. 2011

Dosavadní průběh roku 2011 s sebou přinesl výrazný růst cen komodit, a to včetně ceny elektřiny v Evropě. Nestabilita na Blízkém východě a v severní Africe v průběhu února a března letošního roku vedla – z důvodu obav o snížení dodávek z této oblasti – k tlaku na růst cen ropy typu Brent a následně i cen zemního plynu. Tyto komodity mají přímý vliv na cenu elektřiny, proto rostla její cena i v Evropě.


V programu Zelená úsporám byly schváleny další žádosti za více než půl miliardy korun

3. 7. 2011

Rada Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) schválila a ministr Tomáš Chalupa dnes podepsal další vlnu žádostí o dotace z programu Zelená úsporám. Na jednání Rady fondu bylo odsouhlaseno dalších 1 875 žádostí ve výši 578 mil. Kč. Jedná se o žádosti, které již žadatelé úspěšně stihli doplnit v rámci 60 denní lhůty, která začala běžet na konci dubna. Celkem tak bylo od začátku programu schváleno přes 64 tisíc žádostí za zhruba 16 mld. Kč.


Program Zelená úsporám získal další prostředky

11. 6. 2011

Ministerstvu životního prostředí se podařilo během dubna a května uzavřít dva kontrakty o prodeji emisních kreditů s japonskou firmou Mitsui na téměř 2 miliony jednotek AAU. Takto získané prostředky budou použity na doplnění příjmů programu Zelená úsporám. V současné době probíhají další intenzivní jednání Ministerstva životního prostředí s dalšími kupci emisních kreditů. I přesto že vyjednávání jsou po hospodářské krizi a neštěstí v Japonsku čím dál složitější, je Česká republika v prodeji emisních kreditů dlouhodobě nejúspěšnější zemí.


Výdaje domácností za plyn mohou vzrůst až o 20 %

18. 5. 2011

Po nárůstu cen elektřiny na počátku letošního roku se od června zvednou i ceny zemního plynu. Příčinou zdražení plynu jsou stále rostoucí ceny ropy spojené s politickou krizí v Libyi a celkovou nestabilitou v arabských zemích. Právě na ceny ropy jsou totiž ceny (hlavně ruského) plynu navázány. Zemní plyn pro domácnosti má od léta zdražit zhruba o 10 %, později možná i více. Podívejte se, o kolik si ročně připlatíte za plyn.


Limit větrných a solárních elektráren naplněn

16. 5. 2011

Důvod? Podle ČSRES je nutné nejprve zjistit, jaké budou dopady výroby elektřiny z dosud instalovaných solárních elektráren na bezpečnost provozu distribuční soustavy. Technický limit pro bezpečné fungování soustavy je podle distributorů naplněn a nadále trvá většina důvodů, které vedly distribuční společnosti k pozastavení vydávání kladných stanovisek k připojování solárních a větrných elektráren. Ke konci února 2011 byl instalovaný výkon fotovoltaických a větrných elektráren 2 113 MW.
Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
© Energeticky úsporné bydlení 2009+