Legislativa | Energeticky úsporné bydlení

Hlavní strana » Legislativa

Nejnovější

Nová zelená úsporám: Jednodušší, atraktivnější a s rychlejším čerpáním financí

12. 07. 2014

Ministerstvo životního prostředí upravilo podmínky programu Nová zelená úsporám. Dochází k navýšení příspěvku na projekt a ke zjednodušení podmínek. Šance pro budovy snahu o zvýšení přitažlivosti programu pro žadatele jednoznačně vítá. Podle slov ředitele aliance Šance pro budovy Petr Holub to přispěje k lepšímu rozhýbání dotačního programu.

více »

Ministr na Radiožurnálu: O Zelené úsporám

14. 04. 2011

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa hovořil v Českém rozhlase o problémech svého resortu, zejména o programu Zelená úsporám. Nechystá se znovu otevřít program Zelená úsporám. Ve chvíli, kdy se nedostává peněz na už přijaté žádosti, by to podle něj byl čirý populismus. Od počátku programu bylo podáno téměř 80 tisíc žádostí o dotaci. Z tohoto počtu bylo přibližně 37 tisíc žádostí schváleno do konce roku 2010. Tyto dotace jsou v současné době vypláceny. Zbylých 42 tisíc žádostí je rozdělováno na ty, které splňují podmínky a mohou být puštěny do schvalovacího procesu – těch je zhruba 60 procent, a na ty, které podmínky programu nesplňují.


O Zelené úsporám se rozhodne příští týden

09. 04. 2011

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa hovořil v Českém rozhlase o problémech svého resortu, zejména o programu Zelená úsporám. Ministr se nechystá znovu otevřít program Zelená úsporám. Ve chvíli, kdy se nedostává peněz na už přijaté žádosti, by to podle něj byl čirý populismus.


Dotační program Nový Panel je opět otevřen

05. 04. 2011

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský ve vládě uspěl s návrhem na znovuotevření významného dotačního programu Nový Panel. Program slouží jako státní podpora oprav, modernizace a zateplení starších bytů. Ještě letos může podporu využít bezmála 30 tisíc bytů.


Nová legislativa již brzy nabude právní moci

27. 03. 2011

Od roku 2020 budou mít všechny nově postavené budovy v EU téměř nulovou spotřebu energie. Novela evropské směrnice o energetické náročnosti budov, schválená Evropským parlamentem 19. května 2010, požaduje výrazné snížení spotřeby energie v budovách. Povinnosti z této směrnice se již převádějí do české legislativy. V tomto roce se připravuje nová legislativa, ještě v roce 2011 bude představena veřejnosti a návrh zákona projedná Poslanecká sněmovna. Právní moci nabude nová legislativa v roce následujícím.


Na českém trhu se objevuje nekvalitní polystyren

26. 03. 2011

Projekt Monitoring kvality EPS vznikl v roce 2007 z iniciativy českého a slovenského Sdružení EPS. Prostřednictvím nezávislých certifikovaných zkušeben pomáhá odhalit výrobce prodávající nekvalitní fasádní polystyren, jehož vlastnosti neodpovídají českým a evropským normám. V roce 2010 bylo v pěti kolech odebráno a měřeno celkem 86 vzorků od 20 výrobců působících v České republice. Měřením bylo zjištěno u parametru objemová hmotnost 15,1 % nevyhovujících výrobků, u parametru napětí v tlaku při 10% deformaci to bylo 16,3 % výrobků nevyhovujících českým normám.


Účinný nástroj zateplování budov

23. 03. 2011

V roce 2010 dosáhla produkce vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů 16,5 mil. m2. Je to nejvyšší roční produkce, která byla v České republice zaznamenána. Přes značný podíl již zateplených stěn zůstává v České republice stále přibližně 200 mil. m2 vnějších stěn, které neodpovídají ani současným požadavkům na tepelnou ochranu budov a které skýtají pro jejich majitele možnost výrazných úspor energie. Přečtěte si, jak bude trend zateplení vypadat v několika nadcházejících letech.


Jak to bude s cenami elektrické energie v budoucnu?

22. 03. 2011

Solární elektrárny mohou domácnostem ušetřit 2,3 miliardy korun. Více než 300 tisíc domácností může již dnes pokrýt 30 % své spotřeby elektřiny z malých solárních elektráren. Mohou se tak vyhnout strmému růstu cen elektrické energie, které během pěti let vzrostou o více než 25 %. Stát zatím nezávislost domácností na energetických monopolech nechce povolit.


Ekologické, ekonomické a energeticky úsporné stavění

20. 03. 2011

V přístupu České republiky k podpoře snižování energetické náročnosti budov je jedním z hlavních cílů pro období do roku 2020 začlenění novely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (Energy performance of Buildings – EPBD II) z 19. května 2010 do české legislativy jako nedílné součásti Státní energetické koncepce. Tato novela upravuje dokument z roku 2002 (2002/91/EU, Energy Performance of Buildings, EPBD). Snižování energetické náročnosti budov jednoznačně představuje ekonomický přínos jak pro stát, tak pro uživatele budov.
Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
© Energeticky úsporné bydlení 2009+