Jak pomohou dotace na krizi stavebnictví? | Energeticky úsporné bydlení

Hlavní strana » Článek

Jak pomohou dotace na krizi stavebnictví?

28. 1. 2014

Přínos dotace z národních i evropských zdrojů spočívá i v tom, že motivují k inovacím a žádoucí proměně chování všech zainteresovaných. Nejen na tom se shodli přednášející i diskutéři odborné konference Stavebnictví, dotace, inovace, která se konala 23. ledna v Senátu pod záštitou a s úvodním slovem jeho místopředsedy Přemysla Sobotky.

Jak financovat české stavebnictví?

Hlavním tématem již druhé odborné konference Stavebnictví, dotace, inovace pořádané v rámci česko-slovenské soutěže architektonicky a energeticky výjimečných staveb Building Efficiency Awards 2014 bylo především financování českého stavebnictví, kde vzít prostředky na investice, jak jej zefektivnit a povzbudit. Dotace z národních i evropských zdrojů pomůžou nastartovat české stavebnictví, pakliže dokážou určit trendy i směr oboru do budoucna. Jsou efektivní a přínosné, pokud vedou ke stabilizaci tržního prostředí a umožní firmám realizovat dlouhodobé plány.

Dotační programy vyžadují stabilní rámec

„Českému stavebnictví dnes chybí především stabilita trhu a jeho předvídatelnost – potřeba stanovit si dlouhodobé priority reflektující globální trendy vyspělých ekonomik a důvěryhodně nastavit legislativní a ekonomické podmínky pro jejich naplňování. Právě tomu mohou napomoci dotační programy, pokud dávají firmám dlouhodobý a stabilní rámec i jistotu při realizování jejich plánů,“ uvedl k tématu Tomáš Rosák, zástupce dodavatele stavebních materiálů a generálního partnera konference společnosti Saint-Gobain.

„Často nezdůrazňovaným přínosem programu Zelená úsporám pro oživení stavebnictví je to, že pomohl v drtivé většině domácím firmám – v oblasti podpory pro zateplování byly žadateli využity české výrobky v 78 % realizací. A to nemluvím o motivačním efektu, přínosech pro propagaci trendu energeticky úsporného stavění či snížení emisí skleníkových plynů,“ uvedl mimo jiné ve své přednášce náměstek pověřený vedením Státního fondu životního prostředí Jaroslav Hrubeš.

Kudy z krize?

Přednášející hledali řešení krize českého stavebnictví a jeho slabé konkurenceschop­nosti i ve zvýšení efektivity a modernizaci pracovních a komunikačních procesů. Petr Vaněk z odborné rady BIM argumentoval pro aplikaci building information modellingu v celém procesu přípravy a realizace stavebního projektu a Jan Halík, zástupce dodavatele online řešení pro elektronickou správu stavební dokumentace společnosti Copy General, seznámil na 180 účastníků konference s více než desetiletými skandinávskými zkušenostmi s planroom systémy.

Komplexní pohled na financování

Smyslem konference pro zástupce municipalit, projektanty, realizační firmy a investory bylo přinést co nejkomplexnější informace o dotačních příležitostech v oblasti nové výstavby, rekonstrukcí a revitalizací bytových či rodinných domů i veřejných budov, podpory bytové politiky, infrastruktury i inovací ve stavebnictví. Nechyběly proto nejnovější informace o dobíhajícím ani novém programovacím období 2014–2020, o dotačních programech Nová zelená úsporám, Panel 2013+, Jessica, Operačním programu Životní prostředí 1 a 2, podpoře úvěrů pro mladé v Programu 150 či grantových titulech Technologické agentury ČR. Představu o tom, co je v podpoře stavebnictví a dotační politice aktuální a co se chystá, si uděláte ze stručného přehledu níže a z přednášek z konference, které jsou dostupné na webu soutěže architektonicky a energeticky výjimečných staveb Building Efficiency Awards 2014

O konferenci

Konference Stavebnictví, dotace, inovace byla druhým odborným setkáním v rámci letošního ročníku česko-slovenské soutěže Building Efficiency Awards 2014. V říjnu proběhla rovněž v Praze konference věnovaná chytrému plánování měst s názvem Smart Cities. Na 20. března organizátoři chystají její pokračování v hlavním městě Slovenska Bratislavě.

Konferenci pořádalo o. s. Media Forum spolu se Senátem PČR pod záštitou jeho místopředsedy MUDr. Přemysla Sobotky. Generálním partnerem této konference i soutěže Building Efficiency Awards je skupina Saint-Gobain, zejména její divize Isover, Rigips a Weber. Partnerem konference byl poskytovatel řešení pro elektronickou správu stavební dokumentace i zadavatele stavebních zakázek společnost Copy General. Záštitu soutěži BEFFA, v jejímž rámci se konference konala, udělily Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Slovenská komora stavebných inžinierov. Mediálním partnerem jsou časopisy vydavatelství Jaga Media ASB, Realizace staveb a Home a časopis Stavitel. Partnerem konference byly také vydavatelství Tablet Media a časopis Smart Cities.


publikováno: 28. 1. 2014
Štítky: akce, dotace, legislativa


Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
© Energeticky úsporné bydlení 2009+