Co přinesou dotační programy v roce 2014? | Energeticky úsporné bydlení

Hlavní strana » Článek

Co přinesou dotační programy v roce 2014?

2. 2. 2014

Dobíhající i nové období 2014–2020 nabídne Nová zelená úsporám, Panel 2013+, Jessicu, Operační program Životní prostředí 1 a 2, podporu úvěrů pro mladé v Programu 150 či grantové tituly Technologické agentury ČR.

Co se v dotační politice chystá nebo již probíhá?

SFŽP:

Nová zelená úsporám 2013

týká se pouze rodinných domů

alokace 1,025 mld. Kč

20. prosince 2013 ukončen příjem žádostí, probíhá vyhodnocování projektů

Nová zelená úsporám

rodinné domy (2014), budovy veřejného sektoru (spolu s dalšími OP), bytové domy (nejdříve od r. 2015); celkově až 27 mld. korun

zahájení příjmu žádostí pro rodinné domy 1. 4. 2014 – alokace 1,9 mld. korun

Operační program Životní prostředí 1 (2007–13)

alokace celkem 131 mld. Kč, zbývá dočerpat 15,5 mld.

pro rok 2014 např. výzvy v prioritních osách 2 – alternativní doprava, a 3 – výměna zdrojů vytápění a zateplování veřejných budov

Operační program Životní prostředí 2 (2014–20)

6 prioritních os, pro oblast stavebnictví zejména PO 2 (zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech) a PO 5 (snížení energetické náročnosti u veřejných budov a veřejného osvětlení)

celková alokace až 71 mld. Kč

SFRB:

Panel 2013+

panelové domy – oprava poruch, snižování energetické náročnosti, modernizace společných prostor i bytových jader

alokace pro letošek 600 mil. Kč

Program 150

Úvěr 150 000 Kč pro mladé na opravy domů a bytů (např. připojení k vodovodním či kanalizačním sítím, modernizace interiéru, instalace solárních panelů…)

celková alokace 300 mil. Kč

Jessica

podpora rozvoje znevýhodněných městských zón

rekonstrukce a modernizace bytových domů; podpora zajištění moderního sociálního bydlení (obce, neziskovky)

alokace 609 mil. Kč do 31. 12. 2015

TAČR:

zejm. program Alfa – stávající (2011–19)

hledání „chytrých řešení“ v oblasti progresivních technologií a materiálů, udržitelnosti dopravy a ochrany životního prostředí

zejm. podprogram 3 – udržitelný rozvoj dopravy

projekty na výzkum a vývoj dopravních staveb

průběžné výzvy k podávání projektů

program Epsilon – nový (2015–25)

podpora zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v průmyslu, energetice, životním prostředí a dopravě

vyhlášení 1. veřejné soutěže v průběhu prvního pololetí 2014

doba řešení projektů 2015–25


publikováno: 2. 2. 2014
Štítky: dotace


Design by Lukáš Svoboda, Code by Karel Koliš
© Energeticky úsporné bydlení 2009+